סוגיות חינוך מיוחד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1232
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

סעיף א': אוטיזם (ספקטרום ASD) – הוא מצב התפתחותי-נוירולוגי המשפיע על שני תחומים עיקריים ביכולתו של הילד:
1. העדר הדדיות חברתית.
2. התנהגות ותחומי עניין חזרתיים ומצומצמים.
אוטיזם משפיע על האופן שבו אנשים יוצרים קשר עם אנשים אחרים ועל הדרך שבה הם מבינים את הסביבה, כך שלעיתים קרובות העולם הוא עבורם מקןם מבלבל.
קריטריונים לאבחון ASD –
1. העדר הדדיות חברית – לקות מתמשכת בתקשורת חברתית, חסרים בהדדיות חברתית ורגשית, אינם מחפשים קשר עם הסביבה, נמצאים לבד ומעדיפים לעסוק בתחומי עניין שלהם, מתעלמים מניסיונות לקשר, קשה להסב את תשומת ליבם אפילו שקוראים בשמם כמה פעמים, מתקשרים לשתף אחרים במשחקים.
2. התנהגות ותחומי עניין חזרתיים ומצומצמים – יבואו לידי ביטוי בשניים לפחות מהסעיפים הבאים:
• חזרתיות בדיבור, תנועות מוטוריות או שימוש בחפצים בתנועות שאינן פונקציונאליות לתפקוד וגם המצאת מילים חדשות שאינן קיימות.
• נטייה לרוטינות וטקסים, התנגדות קיצונית לשינויים.
• תחומי עניין מצומצמים שחריגים בעצמתם ובמיקוד בהם למשל: קשר לחפצים מסוימים.
• רגישות יתר או חוסר רגישות לקלט חושי או עניין חריג בגירויים תחושתיים של הסביבה. למשל: חוסר תגובה לחום או לקור , תגובה קיצונית לצלילים מסוימים משיכה לאורות ועוד…
בקטע המצוין אנו רואים את בארי וגננת שבעצם ראתה צורך באבחון. ישנם כמה מאפיינים שקיימים אצל אצל בארי:
התנהגות בתחומי עניין חזרתיים ומצומצמים
חזרתיות – "הוא אוהב לצטט במיוחד את הילדה הכי יפה בגן מ"הכבש השישה עשר". כל יום הוא שר לי ולאחותו את השיר כמה פעמים." אנו רואים כאן חזרתיות בדיבור.
תחומי עניין מצומצמים – "הוא יודע לספור עד 30 ,מכיר את כל אותיות הא-ב, כולל האותיות הסופיות, יש לו אוצר מילים עצום והוא יודע לדקלם סיפורים ארוכים ושירים מורכבים." על פי סיפורה של אמו,אנו מבינים שבארי מתעניין לרוב בשירים ובסיפורים.
העדר הדדיות חברתית
הדדיות רגשית – "הגננת קיבלה את פניי בחיוך, ואז הגיעה שאלה נוספת, ”תגידי, גם בבית בארי מתרוצץ לפעמים שוב ושוב בלי סיבה ממקום למקום וצועק בקול ?" ולאחר מכן אנו רואים את התשובה של אמו ”לא! בבית הוא לא מתרוצץ בלי סיבה ממקום למקום והוא גם אף פעם לא צועק בקול רם“
תקשורת לא מילולית – "שמת לב שהוא לא כל כך מדבר ולא יוצר שיחה הדדית? הוא יותר מצטט שירים וסיפורים מאשר מפתח שיחה“ הוא גם לא פונה לילדים אחרים ומזמין אותם לשחק עימו. הסתכלתי על הילדים ששיחקו בחצר הגן. שלושה ילדים שיחקו יחד בכדור, עוד שניים שיחקו יחד במכונית, חבורה אחרת בנתה מגדל של קוביות, ובארי שלי ישב לבדו וסידר את כל החיות מפלסטיק שהיו בגן בשורה אחת ארוכה ושר לעצמו את "הילדה הכי יפה בגן אבל למרות שעברו כבר מספר חודשים מאז שנכנס לגן אני לא רואה שיפור ".אנו רואים שבארי לא מתקשר עם חבריו לגן ולא מנסה לפתח שיחה, אלה שר את השיר לבובות מפלסטיק.