ספורט וחברה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע , , ,
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 783

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 – ספורט וחברה
במאה ה- 20 חלו תמורות מרחיקות לכת בתעשייה המודרנית. הצורך להיות ערים "עולמיות" הוביל לשינויים מבניים, מחשוב הייצור, צמיחת תרבות הצריכה ותהליכי גלובליזציה, כשלחלקן גיוון הבסיס הכלכלי הינו צורך קיומי. ערים רבות שהיה להן יתרון בשל מיקומן (סמוך למכרות פחם או נמלי ים), איבדו את יתרונן זה, מוצבו בשל כך בעמדה נחותה, התדרדרו במהירות והיו צריכות להבנות מחדש את כלכלתן: הקמת רשתות הפצה, תחבורה ותקשורת. בנוסף, חידשו ערים אלה את פניהן, שיפרו את מיתוגן ומיצובם בעולם תוך לקיחת סיכון עצום של אירוח מגה ספורט. אין ספק שערי העולם חולקות מאפיינים דומים: מודרניות, רב תרבותיות, בעלות תשתיות מפותחות, כשבהן תאגידי ענק, ובהחלט הן אירחו ומארחות אירועי ספורט שונים. (גלילי, 2008).
בתשובתי אתייחס לסברות המוצגות בשאלה:
סברה ראשונה – אין חולק על כך שערים שרוצות
………………………………………………….
המשך בתוך הקובץ