שילוב תלמדים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 90
שנת הגשה 2018
מספר מילים 6449
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

מחקר זה מתמקד בעמדות מורים כלפי שילוב תלמדים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות.
ממצאי המחקר המרכזיים :
א. הבדלים בין מורים לבין מורות ביחס לעמדות כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.
ב. קשר בין גיל המורים לבין עמדות כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.
ג. כדי לבדוק האם קיים קשר בין גיל המורים לבין עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה נערך מתאם פירסון בין שני הגורמים.
• עמדותיהן של מורות תהיינה חיוביות יותר מאשר עמדותיהם של מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.
• יימצא קשר חיובי בין גיל המורה לבין גיל עמדות כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.
• יימצא קשר חיובי בין השכלה לבין עמדות המורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה ברגילה.
• ויש גם גורמים תלוי סביבה , סביבה לוחצת, מצב משפחתי משפיע ,קשיים רגשיים, חוסר מוטיבציה , חוסר רצון.
• הבעיות העיקריות הן לא רק נכות, אלה בבעיות רגשיות ובהשפעות סביבתיות.