תרבות וארגונים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 88
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1245
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

תרבות וארגונים – ממ"ן 12
שאלה 1
לפי מרטין קיים יתרון בניתוח תרבות ארגונית בהתבסס על גישות מגוונות, בממ"ן 11 הצגתי את תרומתה של גישת הקונפליקט והגישה הפונקציונליסטית לניתוח של חברת פייסבוק.
בגישת הקונפליקט החברתי ראינו כי בחברת פייסבוק קיימים אינטרסים שונים בין קבוצות של המנהלים והעובדים, מעמדות של יחסי כוח, שליטה והבדלי סטטוס אשר מדגישים את הבידול בין הקבוצות, נוצרו תתי תרבויות המבוססות על אינטרסים ונורמות. יחד עם זאת קיימות קבוצות בין העובדים, מי שמסכים עם ההנהלה וקבוצת העובדים שמתנגדת להזדהות, אין אחידות ושיתוף פעולה

שאלה 2
בהתבסס על טיעונם של פלמינג וספייסר ההפיכה של העובדים ממנרגנים או אפאתיים לעובדים מסורים בעקבות אימוץ האסטרטגיה הניהולית שמציעים החוקרים קים ומובורן לא בהכרח תוביל לשיפור אפקטיביות ורווחיות ארגונית מאחר והם רוצים להביא לכך שהעובדים יהיו מסורים לא בדרך של ניסוח סיסמאות וחזון, שונה מהגישה של פלמינג וספייסר שאומרים כי לעובדים נרגנים יש שימוש של ציניות כדי להביע התנגדות לארגון בו נמצאים וכך בעצם להקל על עצמם