10279 ניהול משאבי אנוש

תקציר העבודה

10279 ניהול משאבי אנוש – ממ”ן 11, ציון 83 – כולל הערות המנחה.
נושאים: אסכולות בניהול משאבי אנוש, תהליך בירור אסטרטגי, SWOT, סוגי אסטרטגיות, ארגון ביורוקרטי, מבנה ארגוני, מיצברג, דפוס הארגון, בארנס וסטוקר.

שאלה 1: ניתוח כתבה.
איזו אסכולה משתקפת בארגונים מן הסוג המתואר בכתבה ?

שאלה 2: ניתוח כתבה.
נתחו את האסטרטגיה שמציג רמי שביט על-פי תהליך הבירור האסטרטגי (SWOT) ולפי סוגי האסטרטגיה.

שאלה 3: ניתוח כתבה.
כיצד, לדעתכם, משפיע השימוש בתוכנה על:
א. התוצאות הבלתי צפויות של הארגון הביורוקראטי (לפי טבלה בעמ’ 66)
ב. צורת המבנה הארגוני.
ג. מידת הדומיננטיות של כל אחת מחמש מערכות הפעילות (שמונה מינצברג).
ד. דפוס הארגון (לפי בארנס וסטוקר).

שאלה 4: ניתוח כתבה.
ניתוח ממצאי הדו”ח לפי סוגי סביבה וסוגי התניות.