10279 ניהול משאבי אנוש

תקציר העבודה

10279 ניהול משאבי אנוש – ממ”ן 12, ציון 91 – כולל הערות המנחה.

נושאים: רמת מרכזיות בעבודה, סוג מעורבות בעבודה, דגם פנאי, תורת הציפיות, תורת ההוגנות, תורת השליחות, תיאוריה ניאו-קלאסית, מאפייני הסקטורים בשוק העבודה (סקטור ראשוני, סקטור משני), אפליה, בידול, תהליכי ניעות חברתית.

שאלה 1: ניתוח כתבה.
נתחו את התופעה המתוארת בכתבה לפי: א. רמת המרכזיות וסוג המעורבות בעבודה, ב. דגם הפנאי שבו מדובר.

שאלה 2: ניתוח כתבה.
נתחו את התופעה (שנשים חוששות לבקש העלאת שכר) לפי: א. תורת הציפיות, ב. תורת ההוגנות

שאלה 3: ניתוח כתבה.
א. נתחו את צורת הניהול של המנהלים הנבחרים לפי תורת השליחות (המאמר “הכרה בתרומות אישיות באמצעות תשלום”)
ב. איזה סוג של חוזה מעדיפים מנהלים אלה?

שאלה 4: נתחו באיזו מידה (אם בכלל) מתיישבות התופעות הבאות עם התיאוריה הניאו קלאסית. (אם כן – כיצד ואם לא – מדוע?)
א. חוק המחייב מקומות עבודה להפריש כספים לטובת הפנסיה של עובדיהם.
ב. החלטות של הממונה על הגבלים עסקיים לבטל כוונות של חברות להתמזג או לרכוש חברה אחרת.
ג. קיומם של מכרזים פנימיים בשירות המדינה,
ד. פיתוח מואץ של תשתית רכבות וכבישים בארץ.
ה. הסכמים קיבוציים בענפי השמירה, הניקיון ובתי הקפה.

שאלה 5: ניתוח כתבה.
א. נתחו את מצבם של העובדים במגזר הציבורי לפי מאפייני הסקטורים בשוק העבודה.
ב. נתחו את מצבם של הקבוצות החלשות באוכלוסייה, כפי שמשתקף בדו”ח, לפי המושגים: אפליה, בידול ותהליכי ניעות חברתית.