עבודת גמר בקורס ייצור מוצרים בנושא הידראנט

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2002
מספר מילים 2400

תקציר העבודה

טכנולוגיות לייצור מוצרים אישור לפרויקט סמסטר ב'  המפעל: ז.א.ט. תעשיות 1990 בע"מ. המפעל ממוקם באשקלון ומייצר פתרונות להולכת זורמים.
טכנולוגיות המפעל: המפעל פועל בקו ייצור ובטכנולוגיה ממוחשבת. הוא מעבד שבבים, מבצע יציקות, ריתוכים, הדבקות, כירסום, הברזות, ניסור ועוד.
מוצרי המפעל: הידרנט (ברזי כיבוי אש), אל חזור (מס' סוגים), שסתומים, מסננים, מתקני שבירה, סוגרים ועוד.
המפעל מקבל חומר גלם, מעבד אותו ומוציא מוצר סופי.
תוכן עניינים
טכנולוגיות לייצור מוצרים.. 2
אישור לפרויקט סמסטר ב' 2
תוכן עניינים.. 3
מבוא.. 4
כרסומות.. 5
הגדרת הכרסומת. 5
תנועות הכרסומת.. 6
תנועה ראשית. 6
תנועת קידמה. 6
תנועת היגש. 6
סוגי כרסומות.. 7
כרסומת אופקית. 7
כרסומת אנכית. 7
הכוש בכרסומת האנכית: 7
כרסומת אוניברסלית. 8
כרסומת בעלת בקרה ספרתית CNC.. 8
מערכת הידוק העובד והנעתו 9
סוגי כרסומים. 10 ההידראנט.. 11
פירוט החלקים ותפקידיהם. 11
ציר מתוברג 11
תותב. 12
אום הידוק. 12
אטם. 13
ידית. 13
גוף. 13
חיפה. 14
בית המייסב. 14
מדף אטימה. 15
תהליך הכרסום בייצירת ההידראנט.. 15
סיכום.. 16
נספחים.. 18
ביבליוגרפיה: 18
מבוא
במהלך הלימודים בשנקר אנו לומדים קורס העוסק בטכנולוגית ייצור מוצרים. במהלך קורס זה אנו נדרשים לכתוב עבודה אשר בה אנו חוקרים מפעל יצרני, ובוחנים את תהליכי הייצור.
בהמשך אנו מתמקדים בשיטה טכנולוגית אחת ואותה אנו חוקרים. אנו בחנו מפעל לייצור הולכות לזורמים "ז.א.ט תעשיות בע"מ". מפעל זה הוקם בשנת 1961. הוא מונה כ
3 0 עובדים והוא ממוקם באזור התעשייה של אשקלון.
המפעל מייצר מוצרים כגון: הידרנטים, אל חוזרים, מלכודות אבנים, סגרי תעלות, שסתומים ומתקני שבירה. את המוצרים הנ"ל המפעל מייצר במספר גדלים שונים בפס ייצור, למלאי וכמו כן על פי הזמנה מיוחדת מראש, ללקוחות בארץ כגון: עריות, מועצות מקומיות, קבלנים ועוד.
בביקורינו במפעל נתקלנו במספר טכנולוגיות אשר בשימושו: מחרטות, מכונות גיפור, מכונות הטבעה, צביעה, ציפוי, קידוח, צילוע, כרסום ועוד. במהלך העבודה אנו נתמקד בטכנולוגית הכרסום, אשר יורחב עליה בהמשך.