שיטות מחקר, עבודה מסכמת לקורס בציון A

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 3779
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא 3
1 . הגדרת הנושא וניתוח תיאורטי –
4-7

2 . השלכות הנושא על יעילות פעילות ניהול השיווק ב"עוף טוב" -…8-9
3 . השלכות הנושא על ניהול השיווק ב"עוף טוב"   10-11 
4 . השלכות הנושא מנקודת ראות של בעלי עניין שונים ב"עוף טוב" …  12-13
סיכום והמלצות –…   14
ביבליוגרפיה ..   15
   מבוא
שוק מוצרי הבשר המעובד היקף שוק  "המטוגנים" (שניצלים ומוצרים חשופים ) הוא 200 מיליון שקלים בשנה. (נילסן, אוקטובר 2004) היקף שוק ה"מצוננים" (נקניקיות,  פסטרמות ונקניקים) הוא 400 מיליון שקלים בשנה. (נילסן, אוקטובר 2004) חברת "עוף טוב" "עוף טוב"  נוסדה בשנת 
1 980, החברה מונה 400 עובדים וממוקמת בעמק בית שאן. ההנהלה מצומצמת ומונה 5
חברי הנהלה. באחרונה, עברה  החברה שינוי במבנה הבעלות והיום נמצאת בבעלות מלאה של משקי  וקיבוצי עמק הירדן ובית שאן. החברה עוסקת בשתי קטגוריות – תחום המוצרים "המטוגנים" (שניצלים ומוצרי גריל) וקטגורית המוצרים "המצוננים" (נקניקיות, פסטרמות ונקניקים).
שתי הקטגוריות שונות זו מזו בפרמטרים רבים – קהלי יעד, משתמשים, תהליך ייצור, חיי מדף, מתחרים, ומיקומים בנקודות המכירה. המתחרים של "עוף טוב" בקטגורית ה"מטוגנים" – "תנובה".
המתחרים של "עוף טוב" בקטגורית ה"מצוננים" – "זוגלובק", "טירת צבי"," יחיעם".
יעדים שיווקיים להיות שחקן מספר אחד, מוביל ודומיננטי, בקטגורית "המטוגנים".
להיות שחקן מספר שתיים, דומיננטי, בתחום ה"מצוננים".
להוביל בשתי הקטגוריות, באמצעות אסטרטגיה של חדשנות מתמדת תוך הקפדה על איכות המוצרים.
מטרת העבודה להציג תופעה עכשווית שמתפתחת של ירידת נאמנות לקוחות למותגים.
תעשה  סקירה תיאורטית של ההיסטוריה של התופעה והגורמים להתפתחותה. בהמשך יוצגו כלים תיאורטיים ויישומיים להתמודדות ארגונים עם הבעיה. יעשה ניתוח של משמעות התופעה לגבי האסטרטגיה השיווקית של "עוף טוב" כארגון הפועל בשוק מוצרי הצריכה וכיצד הוא בוחר להתמודד עם התופעה. זיקת הכותבת לחברה – בתפקידה האחרון ניהלה את אגף השיווק בארגון במשך שלוש שנים עד שנת 2004.