ניתוח בקבוק קוקה קולה כאריזה.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 4970
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

מבוא
האריזה הינה מושג הכולל בתוכו הן את פעולות האריזה והן את האריזה כמוצר. האריזה מכילה את המוצר, מגינה עליו, מספקת מידע אודותיו למשתמשים בו, יוצרת תדמית, תורמת למכירה.
נושא אריזת המוצר כמרכיב בתיכנון מסלול השיווק של היצרן, הולך ותופס מקום חשוב יותר ויותר. אין ספק כי היכולת להביא את המוצר בצורה הטובה והיעילה ביותר אל הצרכן הסופי מהווה מרכיב חשוב ברווחיות תהליך הייצור.
האריזה "צמודה" למוצר המשווק מרגע צאתו מקו הייצור ועד הגיעו ליעד הסופי ומכאן ההתייחסות למערכות אריזה – שינוע, אריזה – איחסון, אריזה – הובלה ואריזה – איחסון.
בעשור האחרון מוצרי הפלסטיק מהווים חלק גדול מיצור המוצרים בעולם, מוצרים שייצורו מברזל, זכוכית, פלדה (למניה) וכדומה, מיוצרים כיום מחומרים פלסטיים, נושא זה אינו פסח על ענף האריזה למוצרי מזון, כיום רוב אריזות המזון עשויים מחומרים פלסטיים.
דוגמא מוחשית לכך היא העובדה כי כיום רוב המשקאות הקלים הלא מוגזים והמשקאות הקלים המוגזים נמכרים בבקבוק פלסטיק, ומבצעים את תפקיד האריזה במלואה ואף מעניק למוצר יתרונות רבים נוספים. חלק מהיתרונות קשורים לחברה המייצרת את המשקה וחלק נוסף מהיתרונות קשור לצרכנים.
עבודה זו תתמקד בשימוש חברת "קוקה קולה" בבקבוק מפלסטיק מחומר PET , ותראה את תפקיד הבקבוק כאריזה, תמנה את יתרונות החומר הפלסטי PET, ותתאר את תהליך ייצור הבקבוק ותהליך מיחזור הבקבוקים בארץ כמן כן יתואר תהליך הדפסת תווית הבקבוק ותפקידי התווית כמרכיב שיווקי. כמו כן רוב הדוגמאות יובאו לפי חברת "קוקה קולה".
תוכן עניינים
מבוא –.3
אריזה, מהי? –…4-6
הדפסה …7-10 החומר הפלסטי -.11-12
PET …13-15
תהליך העיבוד -.16-19
מיחזור 20-22
סיכום -.23
ביבליוגרפיה –..24
נספחים –
5