שיטות מחקר

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 6215

תקציר העבודה

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול מגמת שיווק מחקר בנושא שיבוץ גברים אל מול נשים במקומות עבודה תאריך:       יוני 2005.
תקציר מנהלים הצגת נושא המחקר מטרת המחקר הנה לבחון מועמד ראוי לעבודה בארגון / חברה מבין שני המינים: הגבר אל מול האישה ע"פ
3 פרמטרים: כמות שעות עבודה, קידום בעבר ושאיפות לעתיד ושאיפות שכר.
כל זאת, תוך מיקוד בגברים ונשים בגילאי 20 – 40 בעלי משפחות וילד/ים, בעלי השכלה של
1 4 שנות לימוד  לפחות המועסקים בשוק הפרטי/ציבורי. במהלך המחקר נבדקו שני המינים ע"י שאלון אנונימי שבעזרתו נבחנו יתרונותיו של מין אחד אל מול האחר ובסופו של תהליך נתקבלה המסקנה איזה מבין המינים עדיף להעסיק, במסגרת הגבולות שנקבעו.
מטרת המחקר הושגה ע"י בדיקת הנושאים המרכזיים הבאים:
מס' שעות עבודה שבועיות.
היעדרות מהעבודה בגין ניצול חופשה וימי מחלה.
היעדרות מהעבודה בגין יציאה לשירות מילואים וחופשת לידה.
מידת שביעות הרצון מהשכר.
קידום בעבר ושאיפות קידום עתידיות.
אימות היחס בין שביעות רצון מתנאי עבודה אל מול השקעה בעבודה.
מסקנות לשאלות אלו הושגו ע"י חלוקת 300 שאלונים לנשים וגברים בחלוקה שווה תוך שמירה על פרטיותם של הנשאלים ובדיקת אמינותם ומהימנותם ע"י מס' שאלות סמויות.
השאלון חולק בארגונים הבאים:
            DavidShield – חברת ביטוח לישראלים השוהים בחו"ל.
            Partner תקשורת – חברת סלולר.
            חברת דלק ישראל.
            Check Point – חברת אבטחת מידע.
            Solgar – חברת ויטמינים ותוספי מזון.
·         יש לציין כי כל החברות הנ"ל הנן פרטיות או ציבוריות.
התקבלו תשובות שהגדירו בצורה חד משמעית את יתרונותיו של מין אחד אל מול השני ע"פ הפרמטרים שנבדקו:      ·         גברים עובדים כמות שעות רבה יותר מנשים.
·         נשים מרוצות מתנאי העבודה והשכר שלהן יותר מגברים.
·         נשים נעדרות יותר מהעבודה מסיבות שונות לעומת גברים.
·         שני המינים קודמו בממוצע באותה מידה אם כי ישנה עדיפות קלה לנשים אך היא נפלה במסגרת סטיית תקן.
משילוב של מסקנות המחקר שלהלן, במסגרת גבולות המחקר ועל סמך הפרמטרים שנבדקו, הושגה מסקנה חד משמעית והיא שישנה עדיפות מהותית לגברים, ולכן המלצתנו למעסיקים היא להעסיק גברים.
תוכן עניינים:
מבוא:. 4
פרק 1:
מטרות ויעדי המחקר.. 5
פרק 2: רקע
תיאורטי. 6
פרק 3:
תכנון המחקר.. 8
פרק 4:  אופן ביצוע המחקר.. 10 פרק 5:
ניתוח ועיבוד נתונים.. 13
פרק 6 – סיכום ומסקנות.. 23
ביבליוגרפיה:.
5 נספח א':. 26
נספח ב' – שאלון לדוגמא.. 28
נספח ג' – טבלאות פילוג כלל תשובות הנשאלים       בחלוקה לגברים ונשים.. 31
מבוא:
רוב האוכלוסייה רואה בשני מרכיבי חייה – " עבודה "  ו " משפחה " , אלמנטים נפרדים ומנוגדים זה לזה. ( שלוי , 1997). הבית והעבודה מתחרים ביניהם על משאבים מוגבלים שיש לנו, בעיקר על משאב הזמן ומשאב האנרגיה הרגשית , כאשר לעיתים השקעת משאבים מתחום אחד לדוגמא: תחום הבית , אינה מאפשרת את זמינותם לתחום אחר ,תחום העבודה. (זילברמן ועמית , 2001). התפיסה הנוקשה לפיה מקומה של האישה הוא בבית בטיפול בילדים וכי אישה יוצאת לעבוד אך ורק בשביל הצורך הכלכלי – הפרנסה , השתנתה כתוצאה מהמהפכה הפמיניסטית. (זילברמן ועמית , 2001). המהפך בהתייחסות לנשים , הדגש על הגשמה עצמית , והצטרפותן הגוברת של נשים לשוק העבודה בעשורים האחרונים גרמו להפרת האיזון בין התפקידים המסורתיים של הגבר בתחום הקריירה ושל האישה בתחום המשפחה והבית. ( נדם (שמואלביץ ) ,1997). במסגרת המחקר תיבדקנה אידיאליות השיבוץ של נשים / גברים במקומות עבודה על פי מדידה של 3 פרמטרים :
כמות שעות עבודה.
שאיפות קידום.
שאיפות שכר.
המחקר יתבסס על נשים וגברים בגילאי 20 –
4 0  בעלי משפחות וילד/ים ובעלי השכלה על תיכונית , 14 שנות לימוד ומעלה, המועסקים בשוק הפרטי / ציבורי.
מטרת המחקר היא שיבוץ אוכלוסייה זו במקומות עבודה על פי הפרמטרים שהוזכרו לעיל. שיטת המחקר שתיבחר היא חלוקת שאלונים במקומות עבודה מוגדרים מראש .
ניתוח השאלונים יביא למסקנה שתצביע על שיבוץ גברים או נשים במסגרת הגבולות שיבחרו.
לפני ביצוע המחקר יקראו מחקרים ומאמרים בנושא הדילמה של חזרה לעבודה של נשים לאחר חופשת לידה ויציאות מתוכננות / לא מתוכננות של גברים לשירות מילואים.