הצעת מחקר-הקשר בין איכות שרות נתפסת ושביעות רצון לקוחות חברת נס.ציון A