סמינריון בנושא: תופעת העבריינות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה

תקציר העבודה

עבודה זו תעסוק בתופעת העבריינות השוררת בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה, הכוללת סוגים שונים של עבירות, כגון רכוש, אלימות, סמים ומין, וזו יכולה להופיע בכל צורותיה, או בחלקן, ולעיתים רק בסוג אחד של פשיעה. בכדי לבחון את הנושא, היה עליי ראשית ללמוד על מוסד המשפחה, ולבחון האם גורמים הנתונים להשפעת המשפחה, הביאו ו/או הגבירו את מוכנות הקרקע
להיווצרות התופעה. שנית, בדקתי בספרות המחקרית מהם מאפייניה של המשפחה האתיופית, בטרם עלייתה לארץ ישראל, וזאת במטרה לבדוק את מידת הפערים בין שתי תרבויות אלו. בעבודתי אציג את תהליך ההגירה, המהווה את אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר עבור משפחות וילדים, ואת השפעותיו על מבנה המשפחה, ועל הדינאמיקה הקיימת בין הורים לילדיהם.
בניסיוני להבין את התהוות תופעת העבריינות בקרב בני הנוער, מצאתי כי הגורמים העיקריים בתהליך זה הם משבר זהות וקשיי גיבוש זהות, הנוצרים בעקבות משבר הגירה והעברה בין דורית של טראומת הפליטות, וכן פיזורם הגיאוגרפי של עולי אתיופיה, והצבתם במבנים זמניים באזורים חלשים חברתית – כלכלית, מניעים את בני הנוער להתחבר לקבוצות רחוב, להן ערכים ותרבות פשיעה משלהן.
כמו כן, השאלה עליה אנסה לענות בעבודה היא: "האם מימדי הפשיעה של בני העדה האתיופית מקורם באופי מושבם, או שמא תפיסתם המוקדמת, האתנוצנטרית תורמת אף היא"?
 שאלה זו תיענה על ידי ממצאי המחקר האיכותני שביצעתי, במסגרתו ראיינתי 4 נשים וגברים בני העדה האתיופית, שעלו למדינת ישראל בסוף שנות ה – 80 תחילת שנות ה – 90, וכן על ידי  סקירת ספרות רבת היקף בנושא.  תוכן עניינים
מבוא       ע"מ 2
רקע תיאורטי .     ע"מ 3
1 . מוסד המשפחה —      ע"מ 3
2 . המשפחה האתיופית …       ע"מ 3

3 . המשפחה האתיופית בישראל – קשיי עלייה ותרבות …     ע"מ 5
4 . פיזור עולי אתיופיה במדינה הקולטת —     ע"מ 8
5. משבר זהות בקרב בני נוער מהגר      ע"מ 10
6 . קליטת בני העדה האתיופית במערכת החינוך      ע"מ 13
            6.1 נשירת תלמידים עולים ממערכת החינוך -.        ע"מ
1 5
7. עבריינות בקרב בני הדור השני –     ע"מ 15
 סיכום -…   ע"מ 18
שיטה –…      ע"מ 19
ממצאים —     ע"מ 21
דיון ..      ע"מ 23
ביבליוגרפיה …     ע"מ 24
נספחים —     ע"מ 27