העיתונות הצהובה מאז ולתמיד

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 2287
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

העיתונות הצהובה מאז ולתמיד מתי חלחלה העיתונות הצהובה לסביבת החדשות?
תקציר:
המרכיבים המאפיינים את העיתונות הצהובה לא חלחלו לסביבת החדשות אלא תמיד היו שם, הם הבסיס של כל סוגי העיתונות הפופולארית והיו הבסיס עוד לפני שבכלל הומצא המונח צהובונים. אכן, ניתן לומר כי המרכיבים של הצהובונים הם המרכיבים של העיתונות הפופולארית היום. ואולם, נוכח מגמת הגלובליזציה, דווקא הצהובונים ה"טהורים", הם אלה שמנחילים תרבות ומגלמים ערכים של ציבור רחב מאוד, מגשרים בין קבוצות שונות באוכלוסיה ובמקביל, שומרים ומשמרים את הזהות הייחודית של הציבור שאליו הם פונים.
שאלה 1 – העיתונות הצהובה מאז ולתמיד. מספר מילים: 2088.
על מנת לדון בטענה, שלפיה, המרכיבים המאפיינים את העיתונות הצהובה חלחלו לסביבת החדשות באמצעי מדיה מאוחרים יותר, אתחיל בקשר בין מהפכת הדפוס לבין השפה היומיומית והעיתונות המסחרית הצהובה של ימינו, על פי מאמרו של קונובי. בהקשר לכך אציג את דברי קארי באשר לטלגרף שקושר את כולם לאותו מרחב מדומיין ומייצר קהילה מדומיינת כפי שמציין אנדרסון. בהמשך, אביא את דבריו של צוקרמן אודות מגמות הגלובליזציה מחד, והבדלנות הקבוצתית הלאומית מאידך. בהסתמך על מאמריהם של קמפבל וקונובי אבהיר את חשיבות הצהובונים לקהילה הלאומית המקומית. בעבודה זו אני טוען כי המרכיבים המאפיינים את העיתונות הצהובה לא חלחלו לסביבת החדשות אלא תמיד היו שם, הם הבסיס של כל סוגי העיתונות הפופולארית והיו הבסיס עוד לפני שבכלל הומצא המונח צהובונים. אכן, ניתן לומר כי המרכיבים של הצהובונים הם המרכיבים של –