קשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 4818
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

לחצי עבודה בקרב אחים ואחיות בייחוד בתקופה של שינויים חברתיים, ארגוניים, סביבתיים ופוליטיים, מדאיגים לא רק את האחים והאחיות עצמם אלא גם את המנהלים ואת החברה שהאחים ואחיות משרתים. מודעות זו מתחדדת על ידי העובדה שלחץ הפוגע בתפקוד הוא 'תענוג' יקר. לחצי עבודה מעורבים לעתים קרובות בירידה ביעילות הארגון, תחלופת עובדים גבוהה, היעדרות מטעמי מחלה, ריבוי תאונות עבודה, רמת וכמות שירות נמוכות, ייקור עלויות הטיפול הרפואי וירידה בסיפוק בעבודה. תפיסת מסוגלות עצמית (Self-Efficacy) שפותחה ע"י Bandura  ב-1986 זהו משתנה אשר מייצג תפיסת יכולת אישית להשגת מטרה רצויה.
 ציפיות תוצאה מתייחסות להערכתו של הפרט, שנקיטת פעולות מסוימות יובילו להשגת המטרה הרצויה. ציפיות מסוגלות העצמית מתייחסות להערכת הפרט את יכולתו לבצע את הפעולות הללו. המסוגלות העצמית אינה מתייחסת למיומנויות של הפרט בפועל אלא להערכתו של הפרט את יכולתו לבצע התנהגות באמצעות אותן מיומנויות )1).
שיפור ועידוד של תחושת מסוגלות העצמים יכולים להעלות את הערכה העצמית של העובד  וכתוצאת מכך להפחית את תופעת השחיקה (2).
בעבודה זו אבדוק את הקשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות.