חרדת בחינות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5541
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

חרדת בחינות שיעור פרטי  בחרדת בחינות תקציר מחקרים מן העבר מראים כי הערכה עצמית משפיעה על חרדה, וכן, כי גודל האיום הנתפס, משפיע אף הוא על רמת החרדה לסוגיה.המחקר הנוכחי בודק כיצד שני גורמים אלו משפיעים על חרדת בחינות כפרט: הערכה עצמית כבולם חרדת בחינות, וגודל האיום הנתפס בעקבות מבחן ,מקרה פרטי של חרדת בחינות, כמגביר חרדה. בנוסף נבדק במחקרנו הבדלים בתפיסת האיום לבעליי הערכה עצמית שונה. חקרנו סטודנטים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות בשנה א' בטווח גילאים 22-31, ובדקנו אצלם את ההערכה העצמית שלהם דרך שאלון הערכה עצמית של רוזנברג, וחרדת בחינות דרך שאלון של זיידר ונבו. לצורך הערכת החרדה של הסטודנטים הועבר שאלון חרדה מצבית. במחקר  נמצא קורלציה שלילית בין ההערכה העצמית לבין רמת חרדת הבחינות. כמו כן, נמצא כי מבחן ודרגת הקושי הנתפס מהווה איום המגביר חרדה. בניגוד להשערה האחרונה, לא נמצאו הבדלים בגודל האיום הנתפס אצל בעליי הערכה עצמית גבוהה אל מול נמוכה.