תקשורת כתרבות

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 11
הקורס:       תקשורת כתרבות – 10532
חומר הלימוד למטלה:   פרקים 5-1
מספר השאלות: 2
משקל המטלה: 5 נקודות סמסטר:
א2015 מועד אחרון להגשה:
7.12.מנהל עסקים שאלה 1 (40%) קראו את מאמרם של דיין וכ"ץ (1992), "אירועי תקשורת: הבניית אירוע" וכן את מאמרן של ליבס ופירסט (2005), "כתבי חוץ והתחרות על דעת הקהל הבין לאומית". (20 נק') א.
השוו בין אופן הסיקור של האירועים המתוארים במאמרים תוך התייחסות למושגים: ז'אנר, מטרת השידור, הגדרת קהל היעד. (20 נק') ב.
מה עומד במרכז הדיון של כל אחד מן המאמרים וכיצד הדבר מסייע להסביר את ההבדלים בתיאור התייחסות הטלוויזיה לאירועים? שאלה 2 (60%) בחרו בטקסט תקשורתי כלשהו: כריכה של ספר או שער של מגזין, פרסומת, כרזה פוליטית, וידיאו קליפ, סרטון מיו-טיוב או כל טקסט אחר. צרפו צילום או קישור לטקסט למטלה.  א.       תארו את הטקסט בכמה שורות.
לאחר מכן, תארו את ההקשר שמתוכו נוצר (לאיזו מטרה נוסח הטקסט; כלכלית, פוליטית, בידורית). ב.       נסחו שאלת מחקר שעליה תוכלו לענות באמצעות ניתוח הטקסט. ג.         הסבירו כיצד תנתחו את הטקסט. היעזרו במבוא לפרק ה' ובמאמרו של בארת' "הרטוריקה של הדימוי"). כמו כן ניתן להיעזר במאמרו של פיסק (1987) Some Television, Some Topics, and Some Terminology ובדוגמא המופיעה בנספח ב בחוברת ההשלמות.   ד.        נתחו את הטקסט. ה.        הציגו את מסקנותיכם לגבי שאלת המחקר שניסחתם.  הערה:
העזרו בנספח ב' בחוברת ההשלמות, הנמצאת באתר הקורס (תחת כפתור "חוברת הקורס").
ממ"ן 11                                                                                             קורס:10532- תקשורת שאלה 1:
א.      כ"ץ ודיין (1992) :"אירועי תקשורת: הבניית אירוע" הז'אנר אותו מציגים כ"ץ ודיין מכונה אירוע מדיה: אירוע ציבורי וטקסי המתוכנן מראש ע"י הממסד , מסוקר ע"י התקשורת בצורה נרחבת ובאופן אינטנסיבי ומועבר בשידור חי בטלוויזיה.  לרוב מדובר בשידור אירועים גדולים לאנושות שזוכים לפרומואים המכינים את הצופה לקראתם. האירוע משודר בו זמנית בכמה ערוצים לכל העולם והופך את הצופים לכאלה המרותקים לאותו שידור שנחרט בזיכרון הקולקטיבי. כ"ץ ודיין מגדירים אירוע מדיה כטקס היוצר פסק זמן בחיי היומיום ומפר את לוח המשדרים ושגרת היומיום. אירוע המדיה מבוסס על הפרדה בין המשתתפים לקהל ועל הרטוריקה של סיפור הנתמך בדימויים חזותיים ע"י הטלוויזיה.
כמו כן חשוב להדגיש כי אירוע מדיה הוא טקסט סגור לחלוטין  שבו למוען שליטה מוחלטת המכוון את הצופה למשמעות מסוימת. מטרת השידור הוא יצירת חוויה ייחודית שהיא שונה מהחוויה המקורית בשטח. הטלוויזיה, בעזרת מאפייניה הטכנולוגיים, מפצה את הצופה על חוסר נוכחותו הממשית באירוע ויוצרת עבורו חוויית השתתפות ייחודית ושונה מזו של הצופים בשטח. הטלוויזיה לא מספקת שעתוק של האירוע עבור הצופה וגם לא גישה אמתית של האירוע , אלא חוויית השתתפות ייחודית ושונה.
קהל היעד הם כלל הצופים מכל הקשת החברתית. מטרת אירועי המדיה היא לחדור לכל בית ולהדגיש את העוצמה והחד פעמיות באירוע המדיה שמוצג כזמן קודש העוצר כל פעילות חברתית או טלוויזיונית יומיומית.
ליבס ופירט (2005) : " כתבי חוץ והתחרות על דעת הקהל הבינלאומית" הז'אנר אותו מציגות החוקרות הוא סיקור חדשות חוץ . החוקרות מתמקדות בייצוג הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתקשורת הזרה וטוענות כי הוא נעשה מתוך נקודת מבט התואמת את התפיסות המוקדמות של קהל היעד באותן מדינות שלרוב אינו מתמצא בכל הפרטים. ייצוג הסכסוך נעשה פעמים רבות באמצעות אירועים מצולמים המספקים תמונות המאנישות את הסכסוך ויוצרות שוני משמעותי בין המשמעות המקומית לסיפור לבין המשמעות הבינלאומית הניתנת לאותו סיפור. החוקרות מתמקדות בהריגתו של מוחמד דורה שבו צילום המקרה הפך להיות סמל לאכזריות ועוולות הכובש הישראלי והסבל הפלסטיני למול מקרה הלינץ' ברמאללה שאינו זכה לתגובה דומה.