כיצד משתקפת התאוריה של הומי באבא בסרט "סוף העולם שמאלה"

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 4190
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

כיצד משתקפת התיאוריה של הומי באבא בסרט "סוף העולם שמאלה" מגיש: ת.ז: סמינריון: תאריך: תוכן עניינים
מבוא –3
רקע תיאורטי –4-9
·         קולוניאליזם -4
·         פוסט-קולוניאליזם -..4-5
·         תיאוריות פוסטר קולוניאליות –5
·         הוגים פוסט-קולוניאליים –…5-8
·         ההיברידיות של הומי באבא בראי החברה הישראלית -8-9
·         סרטי בורקס -9
מתודולוגיה –…10 ניתוח ..11-מנהל עסקים סיכום -.משפטים ביבליוגרפיה –..16
פילמוגרפיה -..17-20 מבוא
קיבוץ הגלויות שהביא לישראל בשנות ה-50-וה-60 ערב רב של מהגרים מתרביות וממדינות שונות הביא ליצירתו של ישראלי חדש, ששאב את מאפייניו מהחיבור בין תרבויות אלו. מהבחינה הזו, נכונה האמירה לפיה ישראל היוותה סוג של כור היתוך בעבור אותם מהגרים, שהביאו אליה תרבות אחת והעבירו הלאה לבניהם תרבות אחרת. יש לזכור כי גם חלק מהמהגרים הללו הגיעו בעצמם מקולוניות וספגו שם ערכים ותרבויות שונים מכפי שהכירו. כך שבסופו של יום, כור ההיתוך הכניס אליו ערב רב של תרבויות והוציא מעצמו תרבות מעורבת אחת – זו הישראלית. העבודה זו תעסוק בתיאוריות פוסט-קולוניאליות בכלל ובתיאוריה ההיברידית הפוסט-קולוניאלית של הומי באבא בפרט, כאשר שאלת המחקר תבדוק כיצד התאוריה של הומי באבא משתקפת בסרט "סוף העולם שמאלה", של הבמאי אבי נשר. הסרט עוסק ביחסים בין תרבויות המהגרים השונות שהגיעו להשתקע בישראל בסוף שנות ה-60 ובניסיון שלהם לגשר על הפערים המובנים עימם הגיעו ארצה.
מעניין יהיה לראות כיצד התיאוריה של באבא, שטוען כי המקום בו נפגשים מזרח ומערב יוצר מצב היברידי בו דיכוטומיות מתמזגות, בא לידי ביטוי בסרט בו מודגשים דווקא ההבדלים בין התרבויות השונות. באבא ביקש להצביע על כך שבנקודת המפגש בין תרבויות שחיו יחד בקולוניות התרחשו חילופי תרבות דו-צדדיים ומורכבים. הלבנים לא רק "חינכו מחדש" את המקומיים, או ניצלו אותם, תוך שימוש במשאביהם הטבעיים וכוח העבודה הזול שלהם, אלא גם השפיעו והושפעו מהם, על אף חוסר השוויון ביניהם. הסרט אמנם אינו מתרחש בקולוניה, אולם הוא מאגד בתוכו דמויות רבות שהגיעו מקולוניות ברחבי העולם שמעניין לראות האם הם מוצאים את המכנה המשותף ומתחברים, כפי שטוען באבא, או שמא דווקא שומרים על מרחק ואף מתנשאים זה על זה, כפי שטענו חוקרים אחרים שחקרו את נושא הפוסט-קולוניאליזם.
רקע תיאורטי בטרם ניגשים לסקירת תיאוריות פוסט קולוניאליות שונות וביניהן תפיסתו ההיברידית של הומי באבא, יש להבין מהו קולוניאליזם ומהו פוסט קולוניאליזם.
קולוניאליזם קולוניאליזם היא מדיניות של החזקת קולוניות, במיוחד שמירתן במצב של תלות. הגדרה נוספת היא ייסוד ואחזקה, לזמן מתמשך, של שליטה על עם זר שכוחו נלקח ממנו או ששועבד.
מקור המונח "קולוניאליזם" הוא במילה הלטינית "קולוניה", שפירושה מושבה. ברומא העתיקה התייחסה המילה ליישוב אזרחים רומאים בשטחי האימפריה הרומית כדי להבטיח שליטה טובה יותר בשטחים אלו (טקסטולוגיה, כאן) תופעת הקולוניאליזם היא השתלטות מעצמות על טריטוריות אשר מרוחקות גיאוגרפית מהן בעזרת כיבוש, התיישבות והקמה מערכת שלטונית, תוך נישול האוכלוסייה המקומית וניצול משאביה הטבעיים והאנושיים לצרכי המדינה הכובשת. למעשים אלו יש השלכות לא רק במובנים כלכליים, אלה גם במובנים תרבותיים ודתיים, כגון המרת דתם של העמים הכבושים לנצרות, בטענה שכך יקודמו מבחינה כלכלית, תרבותית ודתית. במהלך ולאחר השתחררות העם הנכבש מהשלטון הקולוניאלי מתמודד העם הנכבש עם המורשת המקומית ובמיוחד עם בעיית גיבושה של זהות לאומית עם קיצו של השלטון.
הקולוניאליזם המודרני החל להתפתח במאה ה-משפטים, כחלק מעידן התגליות, עם ייסוד המושבה הפורטוגלית סאוטה בצפון אפריקה (מנהל עסקיםמשפטים) וההתיישבות הפורטוגלית באיים האָזוֹרִיים (מנהל עסקים39). המגמה ותפסה תאוצה והתחזקה לאחר גילוי אמריקה על ידי קולומבוס (מנהל עסקים92). כך החלו השתלטויות של המעצמות הימיות השונות (ובעיקר פורטוגל, ספרד, בריטניה, צרפת והולנד) על שטחים חדשים שנתגלו בכל רחבי העולם, במטרה לנצל את משאביהם לתועלת המעצמות. הקולוניאליזם המודרני הגיע לשיאו סביב המאות ה-19 וה-20 (Ynet, כאן)