סרטן : אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן

תקציר העבודה

עבודת בנושא – סרטן : אפידמיולוגיה, גורמים וטיפול במחלת הסרטן תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – מחלת הסרטן: אפידמיולוגיה
3 פרק 2 – גורמים להתפתחות הסרטן
4
2 .1 גורמים סביבתיים והתנהגותיים
4
2 .2 גורמים גנטיים וביולוגיים 7
פרק 3 – מחלת הסרטן : טיפול 9

3 .1 רפואה קונבנציונאלית 9

3 .2 רפואה לא קונבנציונאלית
1 0 סיכום
1 2
מקורות
1 3
                                                                                                     תקציר        מחלת הסרטן הנה מחלה של העידן המודרני. מדובר בגורם התמותה השני בשכיחותו במדינות המפותחות, לאחר מחלות כלי דם ולב. נתונים סטטיסטיים מצביעים על כך שאדם אחד מתוך שלושה יחלה בסרטן במהלך חייו וכן, אחד מתוך 5-6 אנשים ימות ממנה. על פי הספרות המחקרית קיימת הערכה, כי מדי שנה מתים מסרטן מעל ל-600,000 בארצות – הברית בלבד ומעל ל- 7,000,000 בני אדם ברחבי העולם. במהלך חייהם, אישה אחת מכל שלוש נשים וגבר אחד מכל שניים מתושבי ארצות הברית יחלו בסרטן. כרבע מכלל מקרי המוות בארצות הברית וכ-משפטים% ממקרי המוות בעולם מיוחסים לסרטן. במספר מדינות, שיעור התמותה מסרטן אף עולה על שיעור התמותה ממחלות לב ובכך, הסרטן מהווה גורם המוות הנפוץ ביותר.  ישנם שני סוגי גנים המשפיעים על התפתחות גידול סרטני גנים מדכאי סרטן ואונקוגנים.
נוכחותם של אונקוגנים וחוסר תפקודם התקין של גנים מדכאי סרטן משבשים את מנגנון הבקרה. סרטן מתפתח כאשר מצטברות בתאים מוטציות, אשר יוצרות שינויים הפוגעים במנגנוני הגנה טבעיים אלו, הופכות תא לסרטני. תאים אלו עמידים לגורמים שיוצרים תהליך מוות תאי מתוכנת באופן טבעי. להתפתחות הסרטן, בנוסף לרכיב האונקוגני, תורמים בנוסף גורמים סביבתיים, התנהגותיים וביולוגיים. בכך אעסוק במהלך העבודה.
עבודה זו עוסקת בסקירת הידוע לנו על מחלת הסרטן. במסגרת הפרק הראשון, תתבצע סקירה של מחלת הסרטן מבחינה אפידמיולוגית. במהלך הפרק השני של העבודה, יוצגו הגורמים הסביבתיים, ההתנהגותיים, הגנטיים והביולוגיים להתפתחות מחלת הסרטן. לבסוף, במסגרת הפרק השלישי, יבחנו שיטות הטיפול במחלת הסרטן במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית והלא קונבנציונאלית. שיטות טיפול אלו כוללות את הטיפול האונקולוגי הקונבנציונאלי במחלת הסרטן כולל טיפול כירורגי, כימותרפיה, טיפול קרינתי, וטיפולים ביולוגיים חדשניים התקופים את הגידול באופן ממוקד יותר. לכך מתווספים שיטות טיפול מהגישה הרפואית האלטרנטיבית לטיפול בסרטן, כגון דיקור, מוקסה וכוסות רוח, בחינת אורח החיים במטרה לאתר גורמי מחלה חיצוניים, כגון טלפון סלולרי ושהייה מרובה בקרבת קווי מתח גבוה.
הסקירה תתבצע בהתבסס על הספרות המחקרית הקיימת.