דפוסי השכלה גבוהה בקרב גברים חרדים בגילאי 18-30, תפיסות ומגמות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 6053
מספר מקורות 18

תקציר העבודה

1 .       מבוא
גם בתקופת הבחירות האחרונה, כבכל תקופת בחירות, נראה כי נושא "החרדים" על היבטיו השונים תופס נפח משמעותי בשיח הציבורי-ישראלי בעת האחרונה: סוגיית תקצוב מוסדות החינוך החרדים, סוגיית "השוויון בנטל", שאלת התעסוקה במגזר החרדי- ועוד. במסגרת המחקר הנוכחי, נבקש לבחון היבט משמעותי, שיש לו השלכות על מגוון היבטים בחיי החברה החרדית ככלל, והפרטים בתוכה בפרט:  סוגיית ההשכלה הגבוהה. המחקר הנוכחי, יבקש לבחון את הספרות המחקרית הקיימת באשר לדפוסי ההשכלה הגבוהה בקרב גברים חרדים צעירים (בטווח הגילאים שבין 18 ל30) , ולבחון את המגמות, השינויים והתהליכים העוברים על החברה החרדית בתוך כך בשנים האחרונות. במסגרת המחקר הנוכחי, כשנתייחס אל המינוח "השכלה גבוהה", נתייחס להשכלה גבוהה חילונית (קרי- השכלה שמעבר ל12 שנות לימוד תיכוניות), ולא להשכלה גבוהה תורנית (קרי- לימודים בישיבה תורנית גבוהה).  המחקר הנוכחי הינו מחקר תיאורטי, אשר יבקש לבחון ולשלב מקורות מידע שונים ויסקור את הספרות המחקרית בתחום, וזאת כאמור בכדי להציג את המגמות השינויים והתהליכים הנוגעים להשכלה אקדמית בקרב גברים צעירים במגזר החרדי בשנים האחרונות. ננסה להלן להוכיח, כי החברה החרדית בכלל, וגברים בחברה החרדית בפרט, עוברים בשנים האחרונות תהליך של שינוי- אשר כתוצאה ממנו יותר ויותר גברים חרדים משתלבים באקדמיה ורוכשים מקצוע באמצעות לימודים אלה. נסקור את תהליכי השינוי ההיסטוריים שעברו על החברה החרדית בישראל, נציג את הקשר הקיים בין השכלה גבוהה ותעסוקה, את המגמות העכשוויות ביחס להשכלה הגבוהה במגזר החרדי, את החסמים בדרך להשגתה של השכלה גבוהה ואת מגמות השינוי- ובכללן מגוון של תוכניות שמטרתן לעודד יציאה ללימודים ולעבודה של גברים חרדים .
2 .       היהדות החרדית וההשכלה הגבוהה-רקע היסטורי
3 .       שינויים בחברה החרדית –רקע היסטורי
4 .       הקשר בין השכלה גבוהה לבין השתלבות תעסוקתית במגזר החרדי
4 .1     השכלה גבוהה והשתלבות תעסוקתית בקרב גברים חרדים
4 .2     השכלה ועבודת נשים במגזר החרדי 5.       השכלה גבוהה במגזר החרדי – מגמות עכשוויות
6 .       עמדות וחסמים ביחס להשכלה הגבוהה במגזר החרדי
6 .1     עמדות הציבור החרדי ביחס להשכלה גבוהה
6 .2     חסמים להשכלה גבוהה בקרב המגזר החרדי 7.       מגמות של שינוי 7.1 השלב הראשון- יזמות מקומית. 7.2 השלב השני- מעורבות ממשלתית מוגברת 7.3
השתלבות חרדים באקדמיה- מבט אל העתיד 7.4 חסמים קיימים להתמודדות עתידית 7.5 התמודדות ההנהגה הרבנית עם התרחבות ההשכלה האקדמית בקרב צעירים חרדים
8 .       סיכום ביבליוגרפיה דפוסי השכלה גבוהה בקרב גברים חרדים בגילאי 18-30, תפיסות ומגמות
1 . מבוא: גם בתקופת הבחירות האחרונה, כבכל תקופת בחירות, נראה כי נושא "החרדים" על היבטיו השונים תופס נפח משמעותי בשיח הציבורי-ישראלי בעת האחרונה: סוגיית תקצוב מוסדות החינוך החרדים, סוגיית "השוויון בנטל", שאלת התעסוקה במגזר החרדי- ועוד. במסגרת המחקר הנוכחי, נבקש לבחון היבט משמעותי, שיש לו השלכות על מגוון היבטים בחיי החברה החרדית ככלל, והפרטים בתוכה בפרט:  סוגיית ההשכלה הגבוהה. המחקר הנוכחי, יבקש לבחון את הספרות המחקרית הקיימת באשר לדפוסי ההשכלה הגבוהה בקרב גברים חרדים צעירים (בטווח הגילאים שבין 18 ל30) , ולבחון את המגמות, השינויים והתהליכים העוברים על החברה החרדית בתוך כך בשנים האחרונות. במסגרת המחקר הנוכחי, כשנתייחס אל המינוח "השכלה גבוהה", נתייחס להשכלה גבוהה חילונית (קרי- השכלה שמעבר ל12 שנות לימוד תיכוניות), ולא להשכלה גבוהה תורנית (קרי- לימודים בישיבה תורנית גבוהה).  המחקר הנוכחי הינו מחקר תיאורטי, אשר יבקש לבחון ולשלב מקורות מידע שונים ויסקור את הספרות המחקרית בתחום, וזאת כאמור בכדי להציג את המגמות השינויים והתהליכים הנוגעים להשכלה אקדמית בקרב גברים צעירים במגזר החרדי בשנים האחרונות. ננסה להלן להוכיח, כי החברה החרדית בכלל, וגברים בחברה החרדית בפרט, עוברים בשנים האחרונות תהליך של שינוי- אשר כתוצאה ממנו יותר ויותר גברים חרדים משתלבים באקדמיה ורוכשים מקצוע באמצעות לימודים אלה. נסקור את תהליכי השינוי ההיסטוריים שעברו על החברה החרדית בישראל, נציג את הקשר הקיים בין השכלה גבוהה ותעסוקה, את המגמות העכשוויות ביחס להשכלה הגבוהה במגזר החרדי, את החסמים בדרך להשגתה של השכלה גבוהה ואת מגמות השינוי- ובכללן מגוון של תוכניות שמטרתן לעודד יציאה ללימודים ולעבודה של גברים חרדים .