הכשרת מחנכות לגיל הרך- פרספקטיבה פמיניסטית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5695
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

עבודה מסכמת:
תכנית הכשרת מחנכות לגיל הרך עם פרספקטיבה פמיניסטית במסגרת הקורס:       הכשרת מחנכים ומחנכות לגיל הרך – 03770   תאריך הגשה:           30/09/2007     בעבודה זו אנו מעוניינות להציע פרספקטיבה פמיניסטית בתכנית הכשרת מחנכות לגיל הרך. נתייחס למטרות התכנית, לתכניה ולמתודות שבאמצעותן יועברו התכנים.
 אנו סבורות שהפרספקטיבה הפמיניסטית תתרום לשדה החינוך לגיל הרך הן ברמה של העלאת קרנו, מעמדו ויוקרתו של המקצוע כפרופסיה לכל דבר, והן ברמה של יצירת יתר שוויון מגדרי במסגרות החינוך לגיל הרך, באמצעות איתגור וערעור על יחסי הכוח המגדריים המתממשים שם ומשקפים במידה רבה את יחסי הכוחות בחברה בכלל. בחלק הראשון של העבודה נציג סקירה תיאורטית על הקשר שבין מגדר לבין חינוך לגיל הרך. נגדריר מהו מגדר ונראה כיצד מאפיינים מגדריים מתגלים כבר בגיל צעיר ביותר. בנוסף, נדגים את השפעתן האפשרית של מחנכות לגיל הרך על גילויי מגדר סטריאוטיפים אצל ילדים וכן על יחסי כוח מגדריים.
בהמשך, נציג את הפדגוגיה הפמיניסטית ואת התייחסותה למקצוע החינוך לגיל הרך כמקצוע נשי, ונדגיש את החשיבות של חשיפת מחנכות לעתיד לפדגוגיה פמיניסטית ולשיח הפמיניסטי. בחלק השני ננסה לשרטט תכנית הכשרה שאכן תכלול את הפרספקטיבה הפמיניסטית. נציג את מטרותיה, ולאחר מכן את תכניה ואת האופן בו הם עשויים להיות מנוגדים ואף מערערים על התכנים והתיאוריות המקובלים והרווחים בתכניות הכשרה בימינו (תיאוריות התפתחותיות, ובמיוחד תיאוריית ההתאמה ההתפתחותית).
לבסוף, נציע מתודות בהן כדאי, לדעתנו, להשתמש בתכנית ההכשרה על מנת להעביר תכנים אלו.