שחיקת מורים ונשירתם ממערכת החינוך- גורמים, תוצאות והתמודדות. סמינריון איכותני מושלם, כתוב על פי חוקי הכתיבה. הוגש פעם אחת בתשע"ו. כולל הפניות ובבליוגרפיה מותאמת. קיבל

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 91
שנת הגשה 2015
מספר מילים 8267
מספר מקורות 63

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה

שחיקת מורים ונשירתם ממערכת החינוך- גורמים, תוצאות והתמודדות   תוכן עניינים
מבוא- 2
פרק 1: המושג שחיקה והתפתחות המחקר- 3
    1.1:
מושג השחיקה- 3
    1.2:
התפתחות המחקר- 3
פרק 2: גורמים לשחיקה אצל מורים- 7
    2.1:מציאות ארגונית- 7
    2.2:
יחסי גומלין בסביבת העבודה- 8
    2.3
: אפיונים אישיים כגורם לשחיקה- 9
    2.4:
אפיונים סוציו-דמוגראפיים- 10     2.5:  שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות כגורם לשחיקה- 11
    2.6:
יחסי הגומלין בין בית הספר לסביבה והשפעתו על שחיקת המורים- 12
2 .6.1:
התפתחות יחסי הגומלין 12
2 .6.2:
יתרונות שיתוף הפעולה בין בית הספר לסביבה בהקשר לשחיקת המורה- 13
פרק 3: התמודדות עם השחיקה ונשירת מורים- מנהל עסקים     3.1:
התמודדות עם השחיקה- מנהל עסקים     3.2:
דרכי התמודדות- אוטונומיה בתנאים פיזיים והקשר בינה לבין שחיקה- משפטים     3.3:
עזיבת מורים את מערכת החינוך- סיבות, תוצאות ופתרונות- 16
3 .3.1:
סיבות לנשירת מורים- 17
3 .3.2:
נשירה מהוראה בישראל- תמונת המצב והבעיות המערכתיות שהיא יוצרת- 18
    3.4:
המנוף לשינוי 20 סיכום- 21
ביבליוגרפיה- 23
מבוא
מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם קשיים רבים בתחום רמת החינוך. שחיקת המורים ונשירתם מן המערכת הינו נושא מהותי וחשוב בהיבט זה של רמת החינוך. קמפיין "מורה טוב- מורה לחיים" מציג את העמדה הרשמית של משרד החינוך ומראה, כי ישנה חשיבות לאיכות מידת ההוראה של המורות. תפקוד המורה יכול להיות תלוי בגורמים שונים  ומגוונים. נושא השחיקה מהווה פקטור ברור מאוד ליכולת התפקוד של סגל ההוראה ומשפיע על כלל הסביבה של המורה- תלמידים, הורים, צוות המורים והנהלת בית הספר. מנהלים ומורים אשר יידעו כיצד למנוע מצב של שחיקה או לפחות להקטינה יוכלו ליצור מצב שתפקודם ייפגע פחות, וכך היכולת שלהם להנחיל ערכים, להיות מנהיגים ולהוות דוגמה אישית יתרמו רבות לסביבתם ולרמת החינוך. בעבודתי אבדוק את התפתחות המחקר בנושא השחיקה, על מנת לעמוד על התהליך החשיבתי שנושא זה עבר. אמשיך ואסקור את הגורמים לשחיקה ותוצאותיה, ולבסוף אסקור את דרכי ההתמודדות האישיים וההתמודדות של המערכת עם השחיקה ונשירת מורים.