הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 3715
מספר מקורות 32

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה
הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים עבודה סמינריונית אוגוסט
2 016
תוכן העניינים
מבוא. 3
סקירת ספרות.. 5
מעמד המורה כמנהיג של תלמידיו 5
שחיקה. 9
שחיקת מורים. 11
הישגי מערכת החינוך בישראל. 14
דיון: הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים. 16
סיכום. 18
ביבליוגרפיה. 20 מבוא
מורים רבים חשים שחיקה במהלך עבודתם. חלקם פורשים מהמקצוע, אך חלקם ממשיכים ללמד כשהם שחוקים. נוכחותם בכתה של מורים הסובלים משחיקה עלולה לפגוע במהלך הלימודים ובהישגי התלמידים. לפיכך, יש מקום לבחינה של הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים.
מקצועיותם, התלהבותם והמוטיבציה של הגננות והמורים, מחויבותם לחינוכם הערכי והחברתי של התלמידים ולקידום הישגיהם הלימודיים, הם תנאי הכרחי להצלחת מערכת החינוך. מעמד המורה מהווה מרכיב חשוב בבחירת מקצוע ההוראה ובהתמדה בעבודה. אחד הגורמים הבולטים במעמד מקצועי הוא השכר, אך קיימים מרכיבים נוספים בעלי ערך רב, כגון יוקרת המקצוע, תנאי עבודה, סיפוק אישי ועוד. (בן פרץ, 2009).
השחיקה הוא מושג המתאר תהליך של אובדן אנרגיה נפשית וירידה ברמת התפקוד כתוצאה מלחצים יום יומיים נמשכים, בניגוד ללחצים מאירועי חיים קריטיים חד פעמיים. שחיקה מאופיינת בכרסום משאביו הנפשיים של האדם ובהתפתחות של תחושות לאות גופנית ולאות רגשית ורוחנית, הגורמות לעמדות שליליות של האדם כלפי עצמו, עבודתו, חייו וכלפי אנשים אחרים (שירום, 1993).
קיימות שלוש סיבות מרכזיות למחקרי שחיקה בקרב עובדי הוראה בעולם בכלל ובישראל בפרט (בר שי, 2012): עזיבת מורים את ההוראה, עלייה ברמת הציפיות מהמורה הן מצד משרד החינוך והן מצד ההורים ועלויות גבוהות כתוצאה מהיעדרויות תכופות של המורים. העבודה כוללת סקירה בנושא מעמד המורה בישראל, שחיקת מורים והקשר בין שחיקת המורים להישגי תלמידיהם.
שאלת המחקר מהו הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים?
השערת המחקר השערת המחקר היא הקשר בין שחיקת המורים להישגי התלמידים הוא שלילי.
שיטת המחקר היא עבודה עיונית, סקירה ואינטגרציה של מחקרים.