מצבי לחץ ומשבר בחיי הילד ומשפחתו

מקצוע
שנת הגשה 2005
מספר מילים 7518
מספר מקורות 11

תקציר העבודה

מצבי לחץ ומשבר בחיי הילד ומשפחתו תוכן עניינים
מבוא
פרק 1 – לחץ ומשבר כחלק מחיי היום יום
1 .1 התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר
1 .2 כיצד מורגש המשבר והלחץ?  פרק 2 – משברי גדילה והתפתחות
2 .1
נישואין
2 .2 הריון
2 .3 ילד במשפחה
2 .4 גירושין
2 .5 מוות פרק 3 – גורמים התורמים ליכולת עמידתו של הילד במצבי משבר
3 .1 מבנה האישיות
3 .2 עוצמת המשבר וחריפותו
3 .3 איכות המשבר פרק 4 –  הילד אינו מצליח להתמודד עם המשבר פרק 5 –  עזרה לילד בהתמודדות עם משברים וקשיים סיכום ביבליוגרפיה מבוא
משבר הנו תגובה למצבי לחץ, בהם מרגיש אדם כי הוא מגיע לנקודה בה הוא אינו יכול עוד להתמודד עם המצב הנתון באמצעות מנגנוני ההתמודדות השונים. כתוצאה מכך, גוברים תחושות המתח והחרדה ומתפתחת תחושה של חוסר אונים. חיינו מלאים במצבי לחץ ומשברים החל מגיל הילדות עד לבגרות ובכלל ונחשבים כחלק אינטגרלי מההליך ההתפתחותי של הפרט. טראומה נפשית מתרחשת כאשר אדם נחשף לאירועים בעלי עוצמה רגשית רבה, בהם הוא חש חסר ישע מול סכנות ופחדים.
חשוב לציין, כי השפעות חברתיות שליליות, בעיקר אלו המופיעות בגיל מוקדם – בששת השנים הראשונות לחיי האדם, מטביעות את חותמן בנפשו של הילד. גישה חיובית של ההורים כלפי הפעוט תסייע לו בבניית "אני" ו"אני עליון" יציבים ותקינים. בעזרת מנגנוני הנפש שלו בעתיד, הוא יהיה מסוגל להתגבר על תנאי סביבה לא משופרים.
בעבודה זו ננסה להראות, כי לא רק הילד נמצא במצבים מלחיצים או משברים, אלא גם ההורים אשר נתקלים בקשיים ובמשברים, כגון בנישואין, הריון ובכלל כאשר הם מחליטים להביא ילד לעולם. נישואין, הריון והבאת ילד לעולם הנם אירועים משמחים מאוד. מתוך שמחה זו, לעתים שוכחים כי זהו אחד הדברים אשר יכולים לאחד בני זוג או לפלג ביניהם.
במהלך העבודה ננסה להציג את הגורמים אשר גורמים למצבי לחץ ומשבר המשפיעים על המשפחה ובכך על הילד. בהמשך, נציג גורמים אשר תורמים לעמידתו של הילד מול מצבים אלו. לבסוף ננסה להציג את המתרחש כאשר הילד לא מצליח להתמודד עם המצב וכיצד ניתן לעזור לו עם הקושי.