תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע - כל העבודות

שיוך: מדעי החברה / ניהול
מערכות מידע הן מרכיב קריטי בייצור מוצרים, באספקת שירותים, בתפעול ובניהול ארגונים. מטרת הקורס להכשיר את הלומדים לבצע ולהשתתף בביצוע פעילויות של תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע במסגרת התהליך השלם של פיתוח מערכות מידע. הקורס מקנה ידע על עקרונות הניתוח והעיצוב ועל כמה גישות נפוצות, ובעיקר הגישה הפונקציונלית והגישה מונחית העצמים. ידע והבנה זו יאפשרו ללומדים להתמודד עם גישות ושיטות נוספות בין שהן קיימות ובין שיפותחו בעתיד.

טען עוד