הפרעת קשב והיפראקטיביות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 97
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1307

תקציר העבודה

שאלה 1:
א. ע"פ המודל של צאל, שלו ומבורך (Tsal et al., 2005) יש 4 מערכות קשב.
כאשר נדב מנסה להתרכז בכיתה בזמן שהמורה מדברת הוא נתקל בקשיים במערכת הקשב הבררני…………………

ב. המודל של ברקלי (Barkley, 1998) מסביר את הפרעת הקשב כקושי נוירולוגי בעיכוב התנהגות/תגובה. ברקלי טען כי כאשר אדם מסוגל לעכב תגובה, הוא יפעיל ארבעה תפקודי ביצוע משניים נוספים שיסייעו לו…………………….

שאלה 2: גורמים המשפיעים על ממצאי השכיחות של הפרעת ADHD
הפרעתADHD נפוצה באוכלוסייה בשכיחות גבוהה למדיי ומעריכים שהיא מקיפה 3%-18% מכלל האוכלוסייה. בכל כיתה בממוצע יש לפחות תלמיד אחד עם ADHD.
במאמר של שאהיל ושוואב-סטון (Scahill & Schwab-stone, 2000) בדקו מהם הסיבות להבדלים בממצאי השכיחות……………..

מקורות:
ארזי, ש' והטב, י' (2002). ADHD- היבטים תרבותיים. נפש, 10 ,71–77 .
היימן ט', ברן ע' והדר ד' (2017). הפרעות קשב והיפראקטיביות מדריך למידה . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
Scahill, L., & Schwab-Stone, M. (2000). Epidemiology of ADHD in school-age children. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 9(3), 541–555. https://doi.org/10.1016/s1056-4993 (18)30106-88