ייעוץ ארגוני מניעתי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3862
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

אבחון הרמה המניעתית בארגון, לקוח מעולם הרפואה המונעת ומחולק לשלושה סוגים:
• מניעה ראשונית – שיטות למניעת היארעות בקרב אנשים בריאים באמצעות חיסונים, חינוך לתזונה…
• מניעה שניונית – גילוי מוקדם של מחלה קיימת באמצעות סיקור.
• מניעה שלישונית – הפחתת נטל המחלה, באמצעות פעולות שיקום.

על פי תוצאות שאלון הסקר של וייסבורד, התבקשנו לאבחן את הרמה המניעתית לשלב בו נמצא הארגון ולגבש לפיו תוכנית התערבות מניעתית.

חלק א' – הכנה לקראת ייעוץ 1
יחסי גומלין עם הסביבה הפנים ארגונית: 1
יחסי גומלין עם מרכיבי סביבת המאקרו של הארגון (חוץ ארגונית): 1
הנושא ומטרת התוכנית לשיפור האפקטיביות הארגונית 2
דימוי המתאר את הארגון במשבר 3
חלק ב' – אבחון הארגון 3
ניתוח של המציאות הארגונית כיום לקראת סיום משבר הקורונה על פי מטריצת TOWS 3
מודל שש הקופסאות – מרטין וייסבורד, 1976 5
חלק ג' – גיבוש תוכנית התערבות מניעתית 7
התאמת תוכנית מניעה לפי סיווג הרמה המניעתית 7
כיצד מנוהל הארגון, אשר פיתח בזמן המשבר את החוסן (כאקט מניעתי) בהתייחסות לפן האישי והארגוני? 10
דרכי יישום החוסן האישי והארגוני בתקופת המשבר ב’Pluristem Therapeutics’ 11
ביבליוגרפיה 13
נספחים 14