הוראה יחידנית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2014
מספר מילים -1

תקציר העבודה

ממ"ן 11 בהוראה יחידנית ציון 100

שאלה 1:

סעיף א: סגנון למידה-סגנון למידה היא הדרך שבה תלמיד רוכש, מעבד ומארגן ידע חדש. הדרך הזו קשורה ישירות למאפיינים האישיים והקוגנטיביים של התלמיד ושל האדם בכלל. בחינוך, בהוראה ולמידה- יש שונות בסגנון הלמידה, יש התנהגויות שונות, שמסבירות את השוני בסגנון הלמידה בין התלמידים.

סעיף ב: שלושת התבחינים המסבירים את השונות בסגנון למידה הם:

תבחינים קוגנטיביים הנובעים מארבע צורות חשיבה שונות:…

 

שאלה 3:

הנני מביאה השוואה בין הגישה הפרונטאלית לגישת ההוראה היחידנית :

יעד חינוכי ומעמדה של השונות : על פי הגישה הפרונטאלית, יש לצמצם ולמזער את הפערים בין הלומדים.כולם מקבלים את אותם תנאים ואותם תכנים. אין הבחנה בין תלמידים שונים עם יכולות שונות…

 

שאלה 4:

סעיף א:

למידה משמעותית בחינוך על פי תפיסתו קארל רוג'רס: רוג'רס מעמיד במוקד תפיסתו החינוכית את נושא הלמידה – קידומה…