סוגיות בחינוך מיוחד

תקציר העבודה

ממן 13
סוגיות בחינוך מיוחד
סמסטר: 2021ב
תשובה 1:
א. הנערים שהוזכרו בכתבה יועמדו למשפט בבית המשפט לנוער. בית המשפט לנוער מתייחס לנער עצמו במנותק מסביבתו. הנער במקרה הראשון הוא בן 16 וגם הנערים במקרה השני הם תלמידי תיכון אשר ביצעו עבירות שמצדיקות משפט. חוק הנוער קובע את סמכות בית המשפט לנוער מבחינת טיפול, שיקום, אבחון, ענישה, ושפיטת צעירים שנאלצים להישפט.
……………………………………………………………