עולם הנגיפים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 788
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

שאלה 1 (10 נקודות)
היכן ממוקמים השינויים ( המוטציות )שנושאים זני אלפא קאפה וודלתא ( להתייחס לאזור / דומן בחלבון ולא למספר של חומצת האמינו ששונתה )
שאלה 2 (15 נקודות)
כיצד השפיעו המוטציות בזנים השונים על כושרם של נוגדנים ממחוסנים או מחלימים לנטרל אותם
שאלה 3 (15 נקודות)
במה שונה זן דלתא מהזנים הקודמים לו ואלו שני שינויים תרמו לתפוצתו הנרחבת לדעת כותבי המאמר
שאלה 4 (10 נקודות)
מהי האסטרטגיה שיש לנקוט לדעת מחברי המאמר כדי למנוע את הופעתם של זני נגיף "משופרים" כמו זן דלתה
שאלה 5 (10 נקודות)
א. מאיזה נגיף חששו כמועמד אפשרי ליצירת פנדמיה ומדוע ?
ב. מהי השינוי הנדרש כדי שנגיף זה יגרום לפנדמיה

שאלה 6 (10 נקודות)
א. איזו הצדקה יש לבצוע ניסויים מסוג GOFבגורם היכול לחולל פנדמיה
ב. מהם שלושת הפתרונות שיישומם יאפשר בצוע ניסויים כאלו לדעת מחברי המאמר

שאלה 7 (15 נקודות)
א. מהם האמצעים שניתן לנקוט בהם על מנת להגביל התפשטות נגיף .
ב. לגבי איזה נגיף השימוש בהם הועיל ומדוע הייתה יעילות מופחתת לגבי הנגיף SARS -COV-2
ג. אלו אמצעים סייעו בהגבלת הנגיף SARS -COV-2 במדינות שונות

שאלה 8 (15 נקודות)
מה היה הטיעון העיקרי של מתנגדי בצוע ניסויי GOF בוויכוח שהתקיים בשנים 2011-2012 ומה היה הטיעון העיקרי בעדו וכיצד שני הטיעונים הוצדקו בפנדמיה הנוכחית