תרבות וארגונים סיכום כל החומר למבחן

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3710
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

תרבות וארגונים – סיכום שלי למבחן
הגישה הפונקציונלית-
בכל תרבות ארגונית יש דברים סימליים ומוחשיים
מוחשי – לוגו, איך המבנה בנוי סגור פתוח, דלתות פתוחות או סגורות.
סמלי – שפה, היררכיה.
התרבות הארגונית עלתה בעקבות היפנים בשנות ה-70 בתעשיית הרכב שהצליחו יותר.
רז שייך לפונקציונלית.
כשהוא מדבר על הפונקציונלית הניהולית הוא מדבר על איך קיימת שמטרתה היא להבין מה המטרה של כל דבר וליעל את הארגון.
פונקציונלית – כלי ניהולי להשגת המטרות והתפוקות שלו.

גישה סוציולוגי – מתייחסת התרבות כמשהו שמחבר אותנו.
תפקיד התרבות: יעילות, קונצנזוס, לכידות ויציבות.
למה יציבות? כולנו מאמינים באותם דברים ומביא אותנו יחד למטרה (רז)
משפחה נותנת תמיכה, ערבות הדדית, בגישה הפונקציונלית שמסתכלים על כל מוסד שואלים מה התפקיד? (בית ספר מכשיר ללמד, לשמיר על ילדים ועוד)
פונקציונלית – מוסדות בכלל
פונקציונלית ניהולית – מה שקורה בתוך הארגון
רז עוסק בפונקציונליזם הניהולי – תרבויות של ארגונים שאוחזים בה כל אנשי הניהול.
גישה פונקציונלית – עוסקים בעיקר בהנהלה: מנהלים, יועצים ארגוניים, פסיכולוגיים ארגוניים, קאוצ'רים, סוציולוגים.
משמש כדבק חברתי, בסיס לקונצנזוס ולכידות בארגון. גורמת לעובדים תחושת לכידות, נכונות למאמץ