שיטות מחקר וכתיבה מדעית - צריכת משקאות אלכוהוליים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2003
מספר מילים 4251
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

תוכן עניינים
TUתוכן ענייניםUT 2
TUתקציר מנהליםUT 3
TUמבואUT 4
TUפרק ראשון: אלכוהולUT 5
TUאלכוהול בארץUT 5
TUאלכוהול כסם ממכרUT 6
TUצריכת אלכוהול בקרב אוכלוסייה בוגרתUT 7
TUפרק שני: ניהול פאבUT 8
TUפרופיל עסקיUT 8
TUניהול מלאיUT 10 TUפרק שלישי: מתודולוגיית המחקרUT 11
TUמטרת המחקרUT 11
TUשאלות והשערותUT 11
TUתכנון המחקרUT 12
TUשיטת איסוף נתוניםUT 13
TUשיטות עיבוד והצגת נתוניםUT 13
TUפרק רביעי:עיבוד וניתוח נתוניםUT 14
TUהשוואה בין העדפת סוג משקה בין גברים לנשיםUT 14
TUהעדפת סוג משקה בהתאם להכנסה חודשיתUT 15
TUגודל הוצאה כתלות בסוג בילוי וברמת ההכנסהUT 17
TUצריכת סוג משקה בהתאם לסוג הבילויUT 19
TUהעדפת סוג משקה כתלות במקום מגוריםUT 20 TUהתפלגות אוכלוסיית המדגם על פי אזור מגוריםUT 20 TUמקום בילוי מועדף – גברים לעומת נשיםUT 21
TUזמן נסיעה לבילויUT 21
TUהוצאה כספית בהתאם לסוג בילויUT 22
TUפרק חמישי: מסקנות והמלצותUT 23
TUמסקנותUT 23
TUהמלצותUT 23
TUסיכוםUT 24
TUביבליוגרפיהUT
5 TUנספחיםUT 26
תקציר מנהלים עבודה זו עסקה במחקר העדפות צריכת אלכוהול בקרב צעירים בישראל. כאשר מטרת העבודה הינה ייעול ניהול מלאי משקאות חריפים בפאב.
במהלך העבודה הוצגו שאלות מרכזיות העוסקות בהבדלי צריכה כתלות במין הנשאל, מקום מגוריו, סוג הבילוי והכנסתו החודשית של הנשאל.
במחקר זה השתמשנו בסקר (שאלונים) באוכלוסיית היעד אותה בחרנו לבדוק: צעירים חילוניים בגילאי    20-30 מאזור המרכז.
לאחר עיבוד וניתוח ממצאי המחקר ראינו כי הגורם העיקרי להבדלים בהעדפות הצריכה הינו סוג הבילוי ולא הבדל במין הנשאלים, כפי ששיערנו בתחילת המחקר.
המסקנה העיקרית הנובעת ממחקר זה הינה:
סוג הבילוי קובע את אופי המשקאות המועדף בהתאם לאווירה בפאב. ובהתאם לאופי זה ינוהל מלאי המשקאות החריפים בפאב.
מבוא
במסגרת לימודנו, תחת קורס "מבוא לתעשייה וניהול" נחשפנו לנושא ניהול המלאי וחשיבותו. נושא זה עניין אותנו מבחינה אישית כיוון שכיום שננו עוסקים בניהול מלאי, כמו כן נשלב את תרבות הפנאי שלנו עם חיינו המקצועיים.
מדינת ישראל נמצאת כיום בתקופה קשה לבעלי עסקים בינוניים וקטנים. לכן על מנת לתרום את תרומתנו לבית עסק, פאב, באר או מסעדה, שהוא גם מקום בילוי לצעירים בגילנו, החלטנו לנסות ולהקל על בעל המקום לקבל החלטות חשובות בקשר למלאי המשקאות האלכוהוליים אותו צריך להזמין. זאת נעשה על ידי בדיקת הרגלי הצריכה של אוכלוסיית המטרה של מקום הבילוי.
מחקר זה יסייע לצמצום הוצאות ניהול המלאי של מקום הבילוי והעברת המשאבים החדשים למטרות אחרות.
בתחילת עבודה נציב לפנינו מספר שאלות כגון מהם הגורמים המשפיעים על כמות האלכוהול הנצרכת וסוגו. כל אלו יוצגו כתלות במין, מקום מגורים, רמת הכנסה של האוכלוסייה הנשאלת.
כמו כן ייבדק הקשר בין סוג הבילוי,חברתי או רומנטי, לבין כמות וסוג השתייה.
על פי ניסיוננו נעלה מספר השערות לגבי הגורמים שאכן משפיעים על צריכת האלכוהול:
אכן קיים הבדל משמעותי בין סוגי המשקאות שצורכים גברים לבין המשקאות שצורכות נשים. הגברים מעדיפים משקאות "מרים" כמו בירה וויסקי בעוד הנשים מעדיפות משקאות מתוקים כגון קוקטיילים, ליקרים ויין.
לפי דעתנו לא ישפיע המצב הכלכלי על כמות האלכוהול הנצרכת אך הוא ישפיע על בבחירת סוג המשקה. לקוח בעל אמצעים דלים יחסית יעדיף להסתפק בסוגים זולים יותר, לעומת לקוח עמיד שיעדיף סוגים יוקרתיים יותר.
לדעתנו לא ישפיע מקום מגורים על צריכת האלכוהול, עקב העובדה שכול החברה בארץ חשופה לאותם סוגי משקאות.
סוג הבילוי אכן ישפיע על כמות הצריכה ועל סוגה.
בפגישה רומנטית הכמות תהיה קטנה אך סוג המשקה יוקרתי יותר, בעוד שבבילוי עם חברים הכמות תגדל אך היוקרה של המשקה תרד.
את המחקר נערוך ע"י בדיקת הרגלי צריכה של אוכלוסיית היעד (גבולות המחקר יפורטו בהמשך העבודה) באמצעות חלוקת שאלונים לסטודנטים במכללות ואוניברסיטאות באזור המרכז.