הקשר בין לחץ בעבודה לבין ביצוע התפקיד ושביעות רצון בקרב עובדי חברת “ידע ודעת”