משבר הזהות בקרב צעירי קהילת עולי אתיופיה.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 2370
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

תקציר העבודה:
מטרת העבודה הנה חקירת תהליכי גיבוש הזהות ומקורותיהם בקרב מתבגרים יוצאי אתיופיה.
העבודה מחולקת לשלושה פרקים, אשר מייצגים, לעניות דעתי,את העבר, ההווה והעתיד של יוצאי אתיופיה:
פרק א: גורמי משבר הזהות- מתייחס לעבר של יוצאי אתיופיה- תהליך ההגעה לישראל וקשיי הקליטה שבהם נתקלו יוצאי אתיופיה עם הגעתם לארץ.
פרק ב': תוצאות משבר הזהות- מתייחס להווה של יוצאי אתיופיה- שינוי אורח החיים של הדור השני ליוצאי אתיופיה.
פרק ג': הצעות לשיפור המצב- מתייחס לעתיד של יוצאי אתיופיה- כיצד ניתן לסייע למתבגרים יוצאי אתיופיה בתהליך גיבוש זהות, ובכך למנוע את משבר הזהות, או להקל עליו במעט.
ניתן להסיק מחלקה הראשון של העבודה כי נעשו טעויות רבות הן בהליך קליטתם של יוצאי אתיופיה בישראל, והן בטיפול בבעיות אשר התגלו בקרב יוצאי אתיופיה מאז עלותם לישראל, כתוצאה מהטעויות הראשונות.
מחלקה השני של העבודה ניתן להסיק כי רצף הטעיות עלול להוביל לתוצאות הרות אסון עבור יוצאי אתיופיה בפרט, ועבור החברה הישראלית ככלל.
מחלק זה ניתן ללמוד על חשיבות שבירת רצף הטעויות.
מחלקה השלישי של העבודה אנו למדים כיצד לשבור את רצף הטעויות ולהתגבר על משבר הזהות, כך שהדור הבא של יוצאי אתיופיה לא יסבול כפי שסבלו הדור הראשון והשני. תוכן העניינים
מבוא –.עמ'
2 פרק א': גורמי משבר הזהות –עמ'
3 – 5
פרק ב': תוצאות משבר הזהות -.עמ' 6- 7
פרק ג': הצעות לשיפור המצב -…עמ' 8-9
סיכום –.עמ'
1 0 ביביליוגרפיה ..עמ'
1 1