עבודה סמינריונית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 9737
מספר מקורות 35

תקציר העבודה

תוכן עניינים
הקדמה –2
מבוא
–…3
פרק א': דימוי עצמי -…4
1 .1   הגדרות –..4-5
1 .2   התפתחות תקינה של דימוי עצמי -.5-7
פרק ב': תסמונת ADHD 8
2 .1 הגדרה –…8-9
2 .2 הגורמים לליקוי –…9-10
2 .3 מאפייני הליקוי והקשיים הנובעים ממנו -… 10-12
פרק ג': התפתחות הדימוי העצמי אצל ילדים הלוקים בתסמונת ADHD –1[מל1] 3
3 .1 התפתחות הדימוי העצמי אצל ילדים הלוקים בתסמונת ADHD והשלכותיו       על חיי היום- יום שלהם .13-14
3 .2 השפעת הסביבה הקרובה (בית, חברה, בית- הספר) של הילד על הדימוי העצמי … 14-15
3 .3 הדימוי העצמי וגיל ההתבגרות — 15-16
3 .4 דימוי עצמי ומיקום שליטה –… 16-17
פרק ד': הקשרים בין מאפייני התסמונת לבין הדימוי העצמי –. 18-21
פרק ה': דרכים לקידום וטיפוח הדימוי העצמי אצל ילדי ADHD -.22-24
פרק ו': סיכום –.

5 -27
רשימה ביבליוגרפית –…
28
הקדמה  לפני תחילת לימודיי האקדמאיים הזדמן לי לא אחת לעבוד עם ילדים בעלי צרכים  מיוחדים ועם ילדים בעלי לקויות למידה שונות. בין הילדים היו גם כאלה עם תסמונת ה- ADHD (מה שמכונה בשפה  העממית "בעיות קשב וריכוז המשלבות בתוכן גם התנהגות היפראקטיבית). במהלך עבודתי עם ילדים אלו שמתי לב כי ילדים אלו, מלבד הלקות שממנה הם סובלים והקשיים הנובעים ממנה, מובדלים גם ביחס אליהם מצד מורים וילדים אחרים. הדבר בא לידי ביטוי בהתייחסות שונה של המורים אליהם, בנידוי חברתי ועוד. היה נראה לי שהתייחסות זו יוצרת אצלם חוסר בטחון עצמי  ובעיות נוספות. גיליתי עניין רב בנושא והחלטתי לנסות ולהבין מהי לקות למידה, על מאפייניה וגורמיה. כמו כן ברצוני לבדוק מהם הקשיים בהם נתקלים הלוקים בתסמונת מהן דרכי ההתמודדות של הלוקים בה ושל הסביבה הקרובה של הלוקה בתסמונת זו. בעבודה זו אנסה להתמקד בבדיקת ההשפעה של התסמונת על דימויו העצמי של הילד הלוקה בה.
קורס בנושא ליקויי למידה, שלמדתי במכללה, איפשר לי להרחיב את הידע בנושא ADHD.
מבוא
העבודה דנה בנושא הדימוי העצמי של ילדים הלוקים בתסמונת ADHD. שאלת המחקר היא: האם יש קשר בין היות ילד בעל תסמונת ADHD לבין התפתחות של דימוי עצמי נמוך אצלו.
בעבודה הנוכחית יוצגו מחקרים התומכים בטענה כי ילדים בעלי ADHD הם בעלי דימוי עצמי נמוך. מחקרים אלו מסבירים כי ההתנסויות והחוויות השליליות של הילד מביאות אותו לפתח דימוי עצמי נמוך. לעומת מחקרים אלו יובאו מספר מחקרים שאינם תומכים בטענה שהוצגה. מחקרים אלו מדווחים על דימוי עצמי גבוה ולא מציאותי אצל ילדים אלו. לטענתם דימוי מופרז זה מתפתח  לעיתים כמנגנון הגנה על האגו.
בסיכום תוצג ההנחה המסקנה כי שתי קבוצות המחקרים מניחים, בנקודת ההתחלה, כי ילדים אלו הם בעלי דימוי עצמי נמוך.
 [מל1]סדרי את המספרים כך שיעמדו בצורה מסודרת, זה מתחת לזה.