התנהגות ארגונית

תקציר העבודה

מבוא
התנהגות ארגונית – מהי?  ובכן, "ארגון הוא מע' חברתית, העוסקת בהפקה שיטתית ומתמשכת של מוצרים או שירותים באמצעות מחזורי פעילות תכליתית של בני אדם, ומתקיימת כתוצאה מיחסי חליפין עם הסביבה שבמחציתה היא פועלת". (סמואל, 1996) בעבודה זו נבדוק את ההתנהגות הארגונית של חברת י.שבי – שיווק מזון וקפואים בע"מ אשר קיימת למעלה מ
5 שנה, ונחשבת אחת החברות המצליחות בתחומה.   מה לדעתכם נמצא?  ובכן, בכמה מילים על העבודה אני אספר לכם כי אעסוק בחקר ארבעה נושאים שונים שקשורים להתנהגות ארגונית, ואשליך את המחקרים הללו על החברה. במהלך העבודה נגלו בפני דברים חדשים, למדתי כיצד עובדת "ההתנהגות הארגונית" של החברה, כיצד לייעל אותה ומה עלי לעשות בכל שלב ושלב. רוצים לדעת עוד? המשיכו לקרוא את העבודה. המשך קריאה נעימה! תוכן עניינים
מבוא.
3
רקע הארגון.
4
הכרת הנושא "מוטיבציה" וניתוח הארגון עפ"י הנושא.
5-7
הכרת הנושא "לחץ ושחיקה" וניתוח הארגון עפ"י הנושא.
8-11
הכרת הנושא "מבנים ארגוניים" וניתוח הארגון עפ"י הנושא.
12-16
הכרת הנושא "תקשורת ארגונית" וניתוח הארגון עפ"י הנושא.
17-20 סיכום
2 1
ביבליוגרפיה
2 2
העבודה כתובה בפונט 14