סקירת ספרות בנושאים תפוקה,שביעות רצון,שחיקה,תנאי עבודה,לחצים בעבודה

תקציר העבודה

סקירה ספרותית התפוקה- התוצרת, התוצאות או השירותים המתקבלים מארגון  או מפעולה. שיפור תפוקה  הוא אחד היעדים של הערכת ביצוע שיכולה ללמד אם עד כמה העובד עמד ביעדים הקשורים לתפקידו.
המחקרים שדנו בתפוקה, ביצרנות וביעילות כמשתנה תלוי :
א.      יצרנות ומשתנים אישיים ב.       יצרנות כפונקציה של משתני תפקיד ג.        יצרנות כמושפעת ממשתנים חברתיים א.משתנים אישיים ואישיותיים ויחסם ליצרנות. גיל- Griew (1959,70 ) " אין הוכחה שהתפוקה של העובדים מבוגרים שונה לרעה באופן מהותי מתפוקתם של עובדים צעירים יותר".
Riley and Foner   (1968,78) מצאו שרמת התפוקה יורדת מעט כפונקציה של הגיל במספר מקצועות.
Griew (33, 1971 ) מיחס ירידה כזו בתפוקה ללחץ, ולמתחים שונים (זמן, לחץ, חברתי, וכו' ) הפועלים על העובד המבוגר בצורה קשה יותר מאשר על הצעיר, ובעקבות קשיי המבוגר לעמוד בלחצים הוא ייצר פחות –

4 עמודים 8
מקורות