היכן הוא משכנו של הצדק? דיון מעמיק בנושא מנקודת מבטם של פילוסופים רבים