יסודות הניהול - סיכומים

תקציר העבודה

יסודות הניהול – תקציר אירגון – ארגון היא מערכת שמטרתה השגת היעדים העסקיים תוך שימוש אופטימאלי במשאבים העומדים לרשותה.
אנשים הם משאב אנושי: הם המשאב היקר, המורכב והחשוב ביותר בארגון, והוא זה שמפעיל את כל שאר המשאבים האחרים, ודאי לי להקדיש לו הכי הרבה תשומת לב לעובד.
ארגונים מורכבים מיחסי גומלין עם הסביבה העסקית, טכנולוגית, כלכלית, חברתית ופוליטית. נאמנות לארגון – מוכנות לתת מעצמי למען מטרות הארגון גם אם אני לא לגמרי מסכים עם מטרות הארגון.
MBA – management by walking around  –  ניהול ע"י הכרות עם האנשים המנוהלים. למשל סיפור עזר ויצמן. יסודות השיטה היא יצירת יחס אישי אצל המנוהלים, תוך התייחסות לליבה. לא ניתן ליצור יחס אישי אצל כולם. צריך למצוא את הקב' המרכזית והרלוונטית ביותר.