שינה והפרעות שינה בילדים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2015
מספר מילים 996

תקציר העבודה

ציון 95 – ממן 14 – שינה והפרעות שינה בילדים תשובה לשאלה 1
א. הנושא בו בחרתי הוא הקשר בין התפקוד ההורי והיחסים הבינמשפחתיים לבין איכות השינה של ילדים.ü מילות החיפוש:
infant sleep, father, mother, parent, family  , children sleep ב. המאמרים: יפה ·      Keller, P. & El-Sheikh, M. (2011). Children’s emotional security and sleep:
longitudinal relations and directions of effects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 
6 4–71.
·      Sadeh, A. , Tikotzky, L. & Scher, A.(2010). Parenting and infant sleep. Sleep Medicine Reviews 14 ,89–96
·      Bernier, A., Belanger, M.E., Bordeleau, S. & Carrier,J. (2013). Mothers, Fathers, and Toddlers: Parental Psychosocial Functioning as a Context for Young Children's sleep. Development Psychology, 49, 1375-1384.
·      Tikotzky, L, Sadeh, A. & Glickman-Gavrieli, T. (2011). Infant Sleep and Parental Involvement in Infant Caregiving During the First 6 Months of Life. Journal of Pediatric psychology, 36, 36-46.   ג. המאמר שבחרתי:
  Bernier, A., Belanger, M.E., Bordeleau, S. & Carrier,J. (2013). Mothers, Fathers, and Toddlers: Parental Psychosocial Functioning as a Context for Young Children's sleep.
Development Psychology, 49, 1375-1384.
שאלת המחקר:
בדיקת היחסים הצפויים בין התפקוד הפסיכולוגי ההורי ודפוסי התגבשות השינה של פעוטות. בתוך כך, בדיקת הקשר בין גורמים משפחתיים  (שביעות רצון מהנישואין, תמיכה חברתית נתפשת, סטרס בתפקוד ההורי)  לבין שינת ילדים. בנוסף, בדיקת התפקיד הממתן של המצב הסוציואקונומי המשפחתי (SES).