: להבין סרטים.. עם הערות של המרצה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2013
מספר מילים 1189

תקציר העבודה

ניתוח הסרט אינטליגנציה מלאכותית של סטיבן שפילברג. בעבודה אני מנתחת שתי סצנות- באחת מוניקה מתאפרת ובשנייה היא עוזבת את דיוויד ביער. אני גם מתייחסת בעבודה לפרשנות של אמצעי מבע, מיזסצנה, צורות, אינטרטקסטואליות ועוד. שאלה 1
תבנית הסמיכות בשוט היא אינטימית מפני שנוצר מגע בין הדמויות. מוניקה מניחה יד על גבו של דיוויד, ודיוויד משעין את ראשו על ברכיהנכון. זווית הצילום היא גבוהה, ומשקיפה ממעל על דייווידנכון. דייויד ממוקם במרכז הפריים כאשר מוניקה נמצאת בשוליים הימניים בחלק העליון והתחתון.
הקומפוזיציה לא מאוזנת, בצד אחד של הפריים נמצאות הדמויות ומהצד השני שולחן ואיפור מונח עליו. נוצרת צורה גראפית של משולש בין מוניקה לדייוויד; מהקצה הימני העליון, למרכז, וקצה הימני התחתון.צורה גרפית…יש צורה של מעגל.( רחם?)..מוטיב שחוזר על עצמו לאורך כל הסרט…הוא מעוניין להיות ילד אמיתי ורוצה שמוניקה תתייחס אליו ככזה…להבדיל מהנרי שרואה בו צעצוע…
בשוט דיוויד ממוקם במרכז המסך, בעוד מוניקה נמצאת בשולי הפריים ומחוץ לפוקוס. מיקומם של דיוויד ומוניקה בפריים מדגיש את דמותו של דיוויד ואת משמעות דבריו. הקרבה האישית שבין הדמויות משקפת את האהבה שחש דיויד כלפי מוניקה, וזווית הצילום הגבוהה וחוסר האיזון בפריים מראים את העמדה הפגיעה והמעורערת בה-
שאלה 2
בשתי התגובות שלה, מוניקה ממוסגרת במראה עגולה היא מנותקת מהעולם נמצאת בבועה עם רגשותיה…המראה-ראי לנפש- מוניקה מבולבלת, היא אינה יודעת האם לקבל את דיוויד בזרועות פתוחות ובידיעה שהוא יהווה תחליף לקשר שהיה לה עם בנה מרטין. צורת המראה מהווה אלגוריה ל"מעגל החיים";יפה מלידה להתבגרות, בגרות להזדקנות, והזדקנות למוות.  מוניקה "ממוסגרת" במעגל החיים ובגוף האנושי: בסופו של דבר היא תזדקן ותמות, לעומת דיוויד שיישאר תמיד ילד-רובוט.  היא-
שאלה 3
בשוט מוניקה נמצאת בפרופיל ודיוויד ברבע סיבוב כלפי המצלמה. הפרופיל של מוניקה מצביע על מסתורין, היא לא מגלה לדיוויד שהיא הולכת להחזיר אותו למפעל הייצור. לעומת זאת דיוויד נמצא ברבע סיבוב למצלמה, מה שנותן נקודת מבט ניטרלית, הוא לא יודע מה הולך לקרות. הצבעים בפריים כהים. הסיטואציה היא דרמתית ובעלת תוכן קודר, דבר המצביע על העצב שמרגישה מוניקה, והבדידות שיחוש דיוויד כשייעזב. בנוסף, מוניקה נמצאת בחזית ודיוויד רחוק ממנה הוא כבר חלק מהיער- (עומק-