לגדול עם טלויזיה!

תקציר העבודה

ציון 99 – ממ"ן 12 – לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט ממן מצוין! תשובה לשאלה 1
א. ההשלכות האפשריות של הצפייה בתכנים בעייתיים הינן:
  1. השפעות מיידיות של צפייה בתכנים אלימים – בזמן או לאחר הצפייה:
– על פי תאורית הלמידה החברתית של בנדורה ילדים לומדים לחקות התנהגויות מהסביבה, ולכן צפייה באלימות טלויזיונית גורמת לילדים לחיקוי ההתנהגות האלימה.
– תאורית העוררות: צפייה באלימות טלויזיונית מגבירה את רמת העוררות של הילדים הצופים בה ומעודדת התנהגות אלימה – תוכן אלים יוצר גירוי רגשי שעשוי להוביל לאלימות ולהסרת העכבות.
2. השפעות מצטברות (טווח ארוך) של צפייה בתכנים אלימים:
– איירון ולפקוביץ' ערכו מחקר אורך מתאמי על מנת לבדוק את המתאם בין צפייה באלימות טלויזיונית לבין התנהגות אלימה. במחקר זה נמצא כי ילדים (בעיקר בנים) שבגיל 8 צפו בתוכניות אלימות, היו בחלקם אלימים ותוקפניים יותר גם בגיל 18, ובגיל
3 0 הנטייה לאלימות התחזקה עוד יותר – כלומר התגלה מתאם חיובי בין צפייה בתכנים אלימים לבין התנהגות אלימה. (החוקרים הגדירו זאת כקשר מעגלי בו הצפייה באלימות מעודדת אלימות וילדים אלימים נוטים לצפות בתכנים אלימים יותר מאחרים).