במסגרת הקורס תרבות ארגונית שמספרו 10566 - הצעת מחקר בנושא השינויים הארגוניים הנדרשים במסגרת מד"א בעקבות האקלים שנוצר בהשפעת קמפיין Me too

תקציר העבודה

הצעת מחקר זו עוסקת בסוגיית ההטרדות המיניות בארגון מגן דוד אדום, תופעה שעלתה למודעות בעקבות תחקיר שפורסם בשלהי 2015. במסגרת זו, נבחנת גישת התרבות הארגונית במד"א ביחס להטרדות מיניות בין עובדים ומתנדבים הארגונים וכן, נבחנת השאלה האם קמפיין Me Too הוביל ךשינוי בתרבות הארגונית במד"א. במסגרת הצעת המחקר אציג שאלת מחקר, רציונל מחקר, מתודולוגיה, אציע ראשי פרקים וכן, אציג רשימת מקורות אפשרית.