הוראה יחידנית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2014
מספר מילים 2

תקציר העבודה

ממ"ן 12 בציון 100 בהוראה יחידנית

שאלה 1:

סעיף א:  ששת אבני היסוד של למידה שיתופית:                                                                               התלמיד הוא יצור חברתי לומד מיסודו-  הילד נולד עם צורך להיות גם סקרן ורצון ללמוד וגם עם רצון להיות חלק מחברה, כך שהכיתה הופכת להיות עולמו החברתי והלימודי של הילד ושם מתעצבת האישיות שלו.בלמידה השיתופית מופעלת הכיתה כמערכת לימודית וחברתית מגוונת שבה פועל הילד במסגרות…

שאלה 2:                                                                                                                                                                      "אי אפשר להיות אוטונומיים כאשר חשים מלכתחילה,שכולם משובצים לתוך תאים,שכל המשבצות קבועות ואי אפשר לשנותן"- מבואה זו מדברת על מבנה בית הספר והכיתה ועל הצורך באוטונומיה בכיתה ובבתי הספר.רוג'רס אשר מדבר על אוטונומיה ולמידה משמעותית,טוען שעל מנת להגיע למצב של אוטונומיה, על התלמיד למצוא משמעות ורלוונטיות בחומר הלימוד. כאשר הילד נמצא תחת הרגשה שהוא כלוא בכיתה…

 

שאלה 3:                                                                                                                                                   סעיף א: מערכת סמלים-סימנים המקובלים,מוסכמים,ידועים ומוכרים בין קבוצה של אנשים באמצעותם אפשר להעביר מסרים. כמו לדוגמא: שפת המוסיקה ושפת המתמטיקה.                                                    סוגי מדיה-מכלול אמצעי התקשורת המשתתפים בתהליך הוראה – למידה. כמו למשל הבעות פנים, אותות ושפה, לוח וגיר, רדיו, טלוויזיה, מחשב, ספר וכו'.                                                                     שלושת העקרונות של קרונבאך וסנואו-  קרונבאך וסנואו מצביעים על שלושה עקרונות לפיהם אפשר להתאים את דרכי ההוראה…

 

שאלה 4:                                                                                                                                                   סעיף א: כדי לחבר את המורה אל אתגר הגלובליזציה ומהפכת התקשורת עלינו לשרטט דמות אחרת של מורה, דמות "המורה הטוב", ההולם את מציאות החיים בעת הזו:                                                                                          המורה כמנחה וכמוביל תהליכים חברתיים- תקשורתיות היא תכונה חיונית לדמותו של המורה. המורה צריך להיות דמות שיודעת…