שיפור עסקי-עבודה בציון A,-שם החברה הומר ל-X לחסיון,קייזן,Kaizen,SOW,פרוייקט,PDCA,WBS, רשת פרויקט,תרשים גאנט ,טבלת זמנים ומרווחים,הסתברות,גרף תקציב,פילוס משאבים,מתודולוגיה נהול סיכונים,בקרה

תקציר העבודה

תקציר מנהלים בתנאי השוק הקיימים כיום, יכולת הייצור של הארגונים גבוהה, בדרך כלל, מהביקוש למוצריהם. לכן קיימת תחרות קשה בין הארגונים, ושורדים רק הארגונים, המסוגלים לשפר את ביצועיהם בקצב מהיר מזה של מתחריהם באופן יצירתי, שונה וחדשני יותר.
ביצועים ניתנים לשיפור במספר מדדים: מהירות (הקטנת זמן תגובה לאספקת מוצר או שירות), עלות (הורדת עלות מוצר או השירות), ביצועים (שיפור התהליכים המתבצעים בארגון), שביעות רצון הלקוחות (תחושה סובייקטיבית של הלקוח, שהוא קיבל מוצר/ שרות טוב בתמורה הוגנת לכספו).
במקרים רבים ניתן להקטין את משך הביצוע, לשפר ביצועים, ללא הוספת עלות וזאת באמצעות הכנסת שינויים בתחומים שונים כגון; שינויים במוצרים, שינויים בתהליכי עבודה וכד'. תנאי הכרחי לשיפור ביצועים הוא למידה מתמדת, שיכולה להתבצע הן ברמה הארגונית והן ברמה האישית. בעבודה זו בחנתי את התהליכים הזקוקים לשיפור בחברת X בה אני עובדת. העבודה למעשה שילבה מתודולוגיה של ניהול פרוייקטים עם פרוייקט קייזן. שיטת הקייזן שואבת את כוחה בפשטותה, בניצול פוטנציאל הידע הקיים בתוך הארגון, בדינמיקה הנבנית בעבודת הצוות ומהמחויבות של הארגון מההנהלה ועד אחרון העובדים להצלחה.
השירות מאפשר השגת יתרון תחרותי ובידול אל מול המתחרים . ככל שאיכות המוצרים משתפרת והמחירים הופכים לתחרותיים יותר ויותר, כך ההבחנה בין הארגונים מתבססת יותר על איכות השירות שהם מציעים , ושביעות רצון לקוחותיהם מהשירות הניתן. בוצע סקר שביעות רצון לקוחות(ראה נספח 1),  ממנו עולה אי שביעות רצון ממחלקת השירות בתחומי: מהירות תיקון ציוד, טיפול במצבי חירום, ומקצועיות מחלקת חלפים והמעבדה . הדבר פוגם באמינות החברה בעיני הלקוחות ויש צורך לשפר תהליכים בכדי לענות על צרכי הלקוחות שלנו.
בפרוייקט הקייזן שנבחר כדי לשפר את ביצועי השירות נבחנו התהליכים הבעייתיים  על ידי הצוות הנבחר, מסמך SOW, הסבר מפורט של פרויקט הקייזן,תרשים WBS,טבלת פעילויות,תזמון,תקציב,זיהוי סיכונים ועוד.
על ידי ישום הפרויקט יושגו באופן כללי התוצאות הבאות:
    ·  שירות באיכות מקסימאלית, בזמן, ובמחיר הגיוני ללקוחות.     ·   החזרי השקעה תחרותיים לבעלי המניות.     ·   שיפור סביבת העבודה ויציבות תעסוקתית לעובדי הארגון.     ·   מעורבות מוקדמת ומלאה של ספקים.    ·   יצירת גמישות ארגונית לשינויים בתנאי הסביבה לאחר אפיון השינויים הרלבנטיים   ·   בניית מהירות תגובה לשינויים בסביבה ובדרישות הלקוחות.   ·   מיקוד האסטרטגיה הארגונית סביב הלקוח החיצוני והפנימי.   ·   קיצור משך הזמן הנדרש לפיתוח מוצר או שירות חדש ( Time to Market ).
  ·   הורדת עלויות ה- delivery , תוך כדי העלאת האיכות הכוללת (מוצר, שירות, אספקה, זמן, מענה לדרישות). זאת תוך ביטול או צמצום משמעותי של תהליכים נטולי ערך .   ·   מתן אפשרות לקבלת החלטות מהירה ונכונה לדרגי הביניים ולעובדים בארגון.   ·   פיתוח תהליכי עבודה ויחסי שותפות עם הלקוחות ועם הספקים                                                                   קריאה מהנה..
תוכן עניינים:

1 .  מבוא. 5
1 .1 רקע
על הארגון. 5
1 .2 תאור הבעיה בארגון 7
1 .3. בדרך לפתרון Kaizen. 9
סוגים שונים של אירועי Kaizen:. 9
סוגי קייזן (Kaizen):. 10
2 . יזום פרויקט הקייזן 10
2 .1  בניית צוות הקייזן 11
2 .2
.  נתוח Pre- Kaizen. 13
2 .2.1. אפיון הצורך וייזום פרוייקט הקייזן:. 13
2 .3. מסמך דרישות SOW של הפרויקט. 21

3 . תכנון הפרוייקט.. 24
3 .1  שלבי יישום הקייזן והכלים שישמשו בכל שלב. 24
3 .1.1 Enterprise Evaluation. 26
3 .1.2 Systems Streamlining. 26
3 .1.3 שפור הזרימה במערכות. 26
3 .1.4 שפור האיכות במערכות. 27
3 .1.5 מערכות Pull 27
3 .1.6  מערכות אוטומטיות. 28
3 .1.7 שלמות במערכות. 29
תהליך PDCA:. 24
7 שלבי הקייזן:.
5
3 .2  WBS מבנה תכולת העבודה. 29
3 .3  טבלת פעילויות הפרויקט. 31
     3.4  רשת פרויקט,תרשים גאנט וטבלת זמנים ומרווחים -..31
3 .4.1 רשת פרויקט -.31
3 .4.2 טבלת זמנים ומרווחים -..32
3 .4.3 לוח גאנט –.33
4 .
היזום הביצוע והבקרה. – 36 –
4 .1. פירוט המשאבים הדרושים לפרויקט, פרופיל משאבים ופילוס משאבים.. 36
   
4 .2   חישוב התקציב לפי הפעולות וגרף תקציב מצטבר -… 37
4 .3. הקשר בין עלות למשך הפרויקט. – 41 –
4 .4. חישוב ההסתברות לסיום הפרויקט במועד. 44
4 .5. בקרת הפרויקט. 45
5. סיום הפרויקט.. 47
א. פעולות בסיום הפרויקט. 47
     ב. יישום הכלים בשלבי סיום הקייזן -47
6 .
מתודולוגיה של ניהול סיכונים .49
6 .1. זהוי הסיכונים בפרויקט. 49
6 .2 בניית תכנית לניהול סיכונים:. 49
6 .3 כימות הסיכונים.. 51
6 .4 נהול לו"ז ותקציב. 51
6 .5
תכניות פעולה להתגברות על הסיכונים.. 51
סיכום.. .53
ביבליוגרפיה –..55