קורס 10106 – תכנון פיתוח ויישום תוכניות לימודים מטלה 12 – ציון 95